Pressmeddelanden

Konstnärernas Riksorganisation välkomnar ministerrådets slutgiltiga antagande av upphovsrättsdirektivet.

15 april 2019

Konstnärernas Riksorganisation välkomnar att EU:s ministerråd idag har antagit upphovsrättsdirektivet, "Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market".


"För våra medlemmar kommer detta att innebära en starkare position i framtida förhandlingar om upphovsrättskyddat material." - Katarina Jönsson Norling, ordförande Konstnärernas Riksorganisation.