Alltfler funderar på att hyra ut sin konst. Vad bör man särskilt tänka på?

17 juni 2019

Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.


Vem bestämmer om uthyrningen? Vilken typ av ersättning är det?

Uthyrning av verk fungerar annorlunda än uthyrning av objekt som hus, bilar eller partytält. Uthyrning av verk är en del av upphovsrätten. Det räcker därför inte med att ha tillstånd från ägaren (om verket ägs av annan) utan konstnären (upphovspersonen) måste också tillfrågas och ersättas. Upptäcker du som konstnär att din konst hyrs ut utan att du blivit tillfrågad och ersatt av t.ex. galleri, samlare eller annan, kan du kontakta uthyraren och påminna om att det är du som upphovsperson som ska godkänna uthyrningen och också få ersättning.

För konstverk av konstnärer som dött för mer än 70 år sedan, dvs före 1948, är det bara ägaren som behöver tillfrågas eftersom upphovsrätten till verket då upphört.

Kan vara bra att veta att i USA är det den som äger verket som också har uthyrningsrätten. Det går alltså inte att använda affärsmodeller från USA i EU.

Vad ska betalas i hyra? Transport och försäkring?

Det finns ingen etablerad branschpraxis, men jag föreslår att om det är konst som fortfarande är i din (konstnärens) ägo, så bör du sätta hyresbeloppet i relation till konstverkets marknadsvärde samt utöver komma överens om vem som ska ansvara och bekosta transport och försäkring samt hur konsten ska tas om hand (förvaltas) under hyrestiden. Besiktiga konsten innan den transporteras till hyrestagaren så verkets skick före uthyrningen finns dokumenterad. 

För kortare uthyrning brukar hyresersättningen vara satt till 10% av konstens marknadsvärde/kvartal (+ kostnader för transport, försäkring, förvaltning av konsten mm). Är det fråga om en längre uthyrningsperiod kan hyresbeloppet sättas något lägre om det kombineras med ett avbeställningsskydd, minsta hyresbelopp eller liknande.

Hur göra om hyrestagaren vill köpa konsten de hyr?

Det är bra att redan från början bestämma verkets pris och hur stor del av hyreskostnaden som är avdragsgill om den som hyr bestämmer sig för att köpa konsten.

Är hyran avdragsgill?

Såsom jag har uppfattat det är hyreskostnaden avdragsgill för företag som hyr in konst till företaget.

Allt för den här gången, ha en fin sommar.

Katarina Renman Claesson, förbundsjurist


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!