Juristen svarar header transparent

Plagiat, kopia, bearbetning, inspiration och förfalskning. Vad är vad?

19 augusti 2021

Om du får veta att någon säljer konstverk som ser ut precis som ditt verk – kan du då hindra det på något sätt? Ja, men inte alltid. Det beror på om det juridiskt sett är en olaglig kopia.


I samtal kring skapande och konstverk som liknar varandra används flera olika begrepp och regelverk som jag fick anledning att reda upp juridiskt efter en inbjudan att prata om plagiat på årsmötet i Konstnärernas Riksorganisation Skåne. Det blev ett spännande samtal.

För att reda ut diskussionen kring laglig eller olaglig “kopiering” behöver man först klargöra vad som avses med en kopia inom juridiken. I både upphovsrättslagen och Brottsbalken finns bestämmelser som tydligt klargör att det inte är tillåtet, t.o.m. brottsligt, att medvetet (uppsåtligen) kopiera annans konstverk i formen/uttrycket. Förfalskaren/kopiatören ska i princip haft annans verk framför sig och gjort sitt bästa för att efterlikna formen och ta fram en kopia. Men det är egentligen inte själva kopieringen som är olaglig utan det är att göra kopian tillgänglig för allmänheten med annans namnteckning eller signatur (förfalskning) eller under eget namn (plagiat/olovlig kopia). Den som haft ditt verk som utgångspunkt för sitt, kan bearbeta det så det i slutändan anses vara ett nytt självständigt verk, endast inspirerat av ditt verk.

Om det istället handlar om att efterlikna annan i valet av motiv eller i manér så må det ogillas av många, men det är inte olagligt. Det är helt ok att måla ett verk i samma stil och/eller med liknande motiv som Lerin, Pollock och van Gogh. Det är först om man kopierar Lerins, Pollocks eller van Goghs egna verk som det strider mot lagen.

Detsamma gäller valet av idén bakom verket. Var och en av oss får, liksom Rune Andersson och Walt Disney skapa verk med starka men snälla björnar, talande ankor, pigga möss eller andra fabeldjur. En otillåten kopiering uppstår först då uttrycket ligger väldigt nära i formen till Bamse, Kalle Anka, Musse Pigg eller annat.

Så, ren kopiering av dina verks uttryck är olagligt som plagiat eller förfalskning. Det är däremot inte olagligt att “kopiera” dina idéer, motiv eller manér.