KURS_AFkultur_YT_ny

KURS: Vad händer om du blir arbetslös?

Datum: 28 maj 2024
Tid: 10:00-12:00

Frilansande konstnärer som inte har tillsvidareanställningar har ofta svårare att få a-kassa eftersom de har korta anställningsperioder, flera uppdragsgivare och/eller många gånger enskild firma. Vi har bjudit in två experter för att reda ut vad som gäller och vilka möjligheter som finns.

Martin Söderberg kommer berätta om Arbetsförmedlingen Kultur och Medias uppdrag, vilken service inskrivna arbetssökande samt arbetsgivare inom kultur och mediabranscherna erbjuds, men även om utvecklingen av arbetsmarknaden det senaste året.

Ulrika Malmenklev från Unionens A-kassa berättar om vilka regler som gäller för a-kommer att berätta om arbetslöshetsförsäkringen, vikten av ett medlemskap och vilka regler som gäller för företagare.


Martin Söderberg är nationell branschstrateg på Arbetsförmedlingen Kultur och Media som är en nationell branschförmedling för yrkesverksamma konstnärer inom kultur och mediasektorn.

Ulrika Malmenklev är försäkringsspecialist på Unionens a-kassa med specialområden som EU och Kultur.

Kursledare: Martin Söderberg och Ulrika Malmenklev
Nivå: Grundkurs.
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!