Momskurs_11 dec 2024 IG

KURS: Moms inom konstområdet

Datum: 11 december 2024
Tid: 10:00-13:00

I denna specialkurs går vi mer på djupet med moms inom konstområdet. Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. För konstnärer och andra verksamma inom kulturområdet gäller särskilda momsregler. Som konstnär måste du hålla reda på vilka olika momsskattesatser som gäller för dina försäljningar av varor eller tjänster, men också ta hänsyn till vilken typ av företagsform du bedriver din verksamhet i, och huruvida du måste redovisa moms eller inte

Kortkursen som ges som ett YouTube-seminarium är öppen för alla bild- och formkonstnärer och det är gratis att delta, men anmälan är bindande.

Kursledare: Kursledarna Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!