MU-kurs_IG

KURS: Hur skriver jag ett MU-avtal?

Datum: 3 september 2024
Tid: 09:30-12:00

MU-avtalet som uppdaterades den 1 januari 2024 innehåller bestämmelser för utställningsavtal då arrangören lånar in verk från konstnären. Det handlar till exempel om ersättningen för medverkan, vad som ska diskuteras om nya verk ska tas fram samt hur den så kallade utställningsersättningen ska räknas fram. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna är vägledande för utställningsarrangörer som får offentligt stöd. I kursen går vi praktiskt igenom MU-avtalet.

Det finns möjlighet att ställa frågor via chatten under kursen.

Kursledare: Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!