alm-FB

Forskare, journalister och kulturskapare tystnar – därför lanserar vi Kommittén för demokratins röstbärare

Datum: 25 juni 2024
Tid: 12:00-12:45

Forskare, journalister och kulturskapare tillhör de yrkesgrupper som först attackeras när demokratin monteras ner i ett land. Undersökningar visar också att yrkesgrupperna, även i Sverige, begränsas i sina möjligheter att verka fritt, samt utsätts för hot och trakasserier. Detta riskerar att leda till självcensur och andra begränsningar i yttrandefriheten.

Den 25 juni kl 12.00 lanseras Kommittén för demokratins röstbärare vid ett seminarium på TCO-landet i Visby.

Den 21 mars i år grundades Kommittén för demokratins röstbärare. Kommittén är ett partipolitiskt och religiöst obundet forum som verkar utifrån FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och UNESCO:s mandat, konventioner och rekommendationer.

Kommittén består av organisationer som företräder forskare, journalister och kulturskapare. Vi tror på att arbeta tillsammans för att ge yrkesgrupperna bättre förutsättningar att verka. På seminariet diskuterar vi den ökade utsattheten och hur vi gemensamt kan arbeta för att vända utvecklingen.

Huvudtalare:

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio

Panel om Kommittén för demokratins röstbärare:

Journalist: Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet
Forskare: Tora Holmberg, vicerektor, Uppsala universitet
Kulturskapare: Katarina Renman Claesson, jurist, Konstnärernas Riksorganisation
Svenska Unescorådet: Karin Stenson, tf generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Moderator: Max Låke Verksamhetsledare Unga tankar om musik

Facebook-event

Plats: TCO-landet, Stora scenen, Strandgatan 19 i Visby
Vem kan delta? Alla
Avgift: Ingen


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!