Formgivaren_kurs

Formgivarens juridik

Datum: 8 april 2024
Tid: 13:30-16:00

Det immaterialrättsliga regelverket kring formgivning är en högaktuell fråga också i juridiska processer. Det finns flera färska avgöranden från EU-domstolen och fler är på gång. Välkommen till digital kurs som reder ut olika juridiska frågor kopplade till formgivarens verksamhet.

Vi har bjudit in erfarna experter, advokaterna Karin Cederlund och Anna Bladh Redzic, som berättar om den senaste utvecklingen på området. De ger praktiska tips om vad du som formgivare ska tänka på för att förbättra möjligheterna att framgångsrikt avtala om dina rättigheter och skydda dig mot olovlig kopiering och andra intrång.

Konstnärernas Riksorganisations förbundsjurist Katarina Renman Claesson går igenom vad du bör tänka på i formgivningsuppdrag, vad som gäller om upphovsrätt, ersättning och royalty samt vad nya bestämmelser från EU om mönsterskydd säger om den enskilda formgivaren, digital form och AI.

Markus Dahlberg från Patent- och registreringsverket kommer kort att beskriva begreppet immateriella tillgångar och hur dessa tillgångar kan utgöra en avgörande del av företagets framgång och konkurrenskraft.Allt från mönster, patent och varumärken till upphovsrätt och affärsidéer, vi kommer att ta itu med hur man identifierar och hanterar dessa tillgångar på ett effektivt sätt.

Katarina Renman Claesson är förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation.

Karin Cederlund är advokat, civilekonom och delägare i Sandart & Partners Advokatbyrå. Hon har 30 års erfarenhet av att arbeta med immaterialrättsliga avtal och tvister.

Anna Blad Redzic är advokat, hovrättsassessor och delägare i Sandart & Partners Advokatbyrå. Hon har över 10 års erfarenhet av att arbeta med immaterialrättsliga frågor, både i domstol och som advokat.

Markus Dahlberg arbetar som målgruppsansvarig för små och medelstora på Patent och registreringsverket och har lång erfarenhet att guida små och medelstora företag i att skydda sina immateriella tillgångar.

Kursen som ges i formen av ett YouTube-seminarium är öppen för alla formgivare och konstnärer. Anmäl dig i formuläret nedan.

Kursledare: Katarina Renman Claesson, Karin Cederlund & Anna Bladh Redzic.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Webbinariet är öppet för alla.
Avgift: Seminariet är kostnadsfritt.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!