Bokföringskurs 2024_IG

KURS: Bokföring och årsbokslut

Datum: 23 februari 2024
Tid: 10:00-13:00

Kursen ger dig kunskaper i grundläggande bokföring. Du lär dig ekonomiska grundbegrepp och kopplingen till företagets årsredovisning.

Innehåll:

  • Ekonomiska grundbegrepp
  • Vanligt förekommande affärshändelser
  • Vad är tillgångar, skulder, intäkter och kostnader?
  • Hur bokförs kund- och leverantörsfakturor?
  • Hur bokförs momsen?
  • Praktisk tillämpning i bokföringsprogram på dator

Kursledare: Kursledare är Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios som har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.
Nivå: Grundkurs
Form: YouTube-seminarium
Vem kan delta? Kursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!