Almedalsveckan: Varför är kulturen så missnöjd? I en lågkonjuktur måste väl alla spara?

Datum: 25 juni 2024
Tid: 12:00-12:45

Hur har polarisering, pandemi, lågkonjunktur, inflation samt direkta och indirekta neddragningar påverkat kulturen? Vet politikerna tillräckligt om kulturens ekosystem? Kulturarbetare- och kulturorganisationer vittnar om läget, och pekar på vägar ur denna perfekta storm som kulturen hamnat i.

Kulturorganisationer, fackförbund och folkbildningen finns representerad i nätverket Koalition för kulturdebatt, som hålls ihop av tankesmedjan Arena Idé. Koalitionen kommer i höst med antologin Kulturpolitiken och verkligheten, där nu texternas budskap och frågor för första gången presenteras i Almedalen. Antologin som idé kom till för att uppmärksamma att den unika svenska kulturpolitiken fyller 50 år 2024. Utgångspunkten för antologin var att låta kulturutövarna själva få formulera sig om vad i den svenska kulturpolitiken som fungerar, och vad som inte fungerar? Och vilka kulturpolitiska frågor som är de viktigaste? Men i skrivandets stund visar texterna på att kulturpolitiken 2024 har så tuffa förutsättningar att det inte går att använda annat än krisrubriker. Hör skribenterna berätta - och politikerna lyssna - på de svåra förutsättningarna för dagens kulturpolitik. Eftersom samtalet är under lunchtid finns wraps för de 30 första på plats. Välkomna!

Arrangör: Koalition för kulturdebatt (Arena Idé)

Medverkande:

Ola Bo Larsson, Kulturansvarig, Arena Idé
Calle Nathanson, Ordförande, Ideell kulturallians
Sara Edström, Ordförande, Konstnärernas Riksorganisation

Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka, Visby
Vem kan delta? Alla
Avgift: Ingen


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!