Reform 10. Investera i ett miljömässigt hållbart samhälle

Klimathotet ställer människan inför stora utmaningar. I en tid då vi rör oss mot farliga klimatförändringar är det viktigare än någonsin att satsa på upplevelser och konsumtion som inte släpper ut stora mängder växthusgaser, så som kultur. 

För att minska antalet flygresor och andra transporter som ger stora utsläpp, behöver utbudet av offentlig konst, utställningar och konstmässor öka i Sverige, fördelat över hela landet. Därför är det positivt att alla riksdagspartierna svarar ja på frågan om man ska ha tillgång till ett mångfasetterat utbud av kultur oavsett var man bor i landet, visar Kulturvalets partienkät (2018).

I konstnärsfärger finns ännu kadmium och lösningsmedel som påverkar människa och miljö negativt, även om vi ser att kadmiumet håller på att fasas ut. De flesta konstnärer och konstskolor är idag medvetna om miljö- och hälsoeffekterna av kadmium och användningen minskar. Exempelvis Stockholms Vatten har visat hur koncentrationen av kadmium i avloppsvattnet har sjunkit dramatiskt runt konstskolorna efter att de har fasat ut färgerna och använder avskiljningssystem. Ändå behöver kunskapsläget stärkas om olika färgers, lösningsmedel och pigments konsekvenser på miljön och människor. Här behövs forskning som EU och Sverige borde stödja, och färgproducenter måste bidra till att utveckla färger som är miljömässigt hållbara. 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!