Bättre avtal på Folk och Kultur

Konstnärernas Riksorganisation på Folk och Kultur 2023

I år äger det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur rum den 8-11 februari i Eskilstuna. Konstnärernas Riksorganisation deltar i flera olika arrangemang.

På årets upplaga av det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, den 8-11 februari, arrangerar Konstnärernas Riksorganisation seminariet ”Bättre avtal!” som handlar om vad vi kan göra för att få till bättre avtal i bild- och formbranschen. Samtalet äger rum fredag 10 februari kl 11.15-12.15 på Science park i Eskilstuna. https://folkochkultur.se/program/punkt/555

Vi har samlat representanter från några viktiga aktörer i bild- och formsektorn som på olika sätt deltar i avtalsförhandlingar eller arbetar med avtal, för att hjälpa oss att reda ut frågan vad som är ett bra avtal och bra avtalsförhandlingar, hur vi skapar bättre förutsättningar för goda avtal i branschen och blir av med de dåliga avtal som förekommer.

De som medverkar i samtalet är:

Samtalet leds av
Sara Edström, bildkonstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation
samt Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig.

Sara Edström medverkar också i samtalet ”Att bygga kulturliv i en samverkansmodell” som ingår i en serie seminarier och samtal som arrangeras av nätverket Koalition för kulturdebatt torsdagen den 9 februari kl 14.30–17.30 i Bolindersalen på Munktell . Konstnärernas Riksorganisation är en av medlemmarna i nätverket.
https://folkochkultur.se/program/punkt/570

OBS! Ändringar i programmet kan förekomma.

Kontaktinformation

Jon Brunberg, jon.brunberg@kro.se, 070-275 59 29