stipendium

Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses Stipendium

År 1965 tilldelade Kungen Konstnärernas Riksorganisation ett belopp för att organisationen skulle bygga upp en “lånefond”. Syftet var att konstnärer som behöver hjälp med finansieringen av kostnadskrävande konstnärliga arbeten skulle kunna beviljas lån.

Efter en lång process har vi lyckats ändra i Lånestiftelsens stadgar och får nu dela ut stiftelsens medel i form av stipendier istället för lån. Stiftelsen har beslutat att med start 2022 dela ut fem stipendier à 50 000 kr under fem år.

För vad kan du söka?

Ur Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelse kan stipendier beviljas för färdigställande av enskilda konstnärers mycket kostnadskrävande arbeten. Ett kostnadskrävande arbete kan bestå av din arbetstid eller produktionskostnad, beskriv i ansökan hur du tänkt använda pengarna.

Vem kan erhålla stipendium?

Såväl svenska som utländska konstnärer kan erhålla stipendier ur fonden. Beträffande utländska konstnärer erfordras dock att de är stadigvarande bosatta i Sverige.

Hur stort är stipendiebeloppet?

Stipendiesumman är 50 000 kr (skattefritt).

Hur söker du?

Fyll i formuläret nedan.

Hur väljs stipendiaterna?

En jury som tillsätts av Konstnärernas Riksorganisations styrelse har i uppdrag att efter konstnärlig bedömning tillstyrka eller avstyrka stipendier. Juryn har skyldighet att anmäla om det uppstår en jävsituation.

När ska ansökan vara inne?

Fyll i formuläret senast 20 augusti klockan 23:59.

Hur väljs stipendiaterna?

En jury som tillsätts av Konstnärernas Riksorganisations styrelse har i uppdrag att efter konstnärlig bedömning tillstyrka eller avstyrka stipendier. Juryn har skyldighet att anmäla om det uppstår en jävsituation.

När tillkännages stipendiaten?

1 november.