Medlemsansökan

*

Personuppgifter

Uppgifterna behövs för vårt medlemsregister och kan användas vid förmedling av adresser. Om du vill förhindra spridning av dessa uppgifter ska du meddela Konstnärernas Riksorganisation på kro@kro.se.

Vi använder uppgifterna i enlighet med  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council (General Data Protection Regulation, GDPR).

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sökanden med konstnärlig högskoleutbildning

Sökande med konstnärlig högskoleexamen inom fri konst, design eller konsthantverk eller som är under utbildning tas in löpande utan särskild prövning. Bifoga utbildningsbevis eller studieintyg (kontakta din högskola om du inte har kvar intyget).

Gäller utbildning vid: Beckmans designhögskola
HDK Göteborg
HDK Steneby
Högskolan för fotografi och film i Göteborg
Konstfack
Konsthögskolan Umeå
Konsthögskolan Valand
Kungliga Konsthögskolan
Malmö Konsthögskola
Malmö Högskola, Konst, Kultur, Kommunikation
Textilhögskolan Borås
Carl Malmsten
Designhögskolan Umeå
Linnéuniversitetet desgin och konst
Industridesign, Lunds tekniska högskola

eller jämförbar utländsk högskoleutbildning i fri konst, design eller konsthantverk.

Ange högskola, inriktning och examensår.

Gäller utbildning vid: Beckmans designhögskola HDK Göteborg HDK Steneby Högskolan för fotografi och film i Göteborg Konstfack Konsthögskolan Umeå Konsthögskolan Valand Kungliga Konsthögskolan Malmö Konsthögskola Malmö Högskola, Konst, Kultur, Kommunikation Textilhögskolan Borås Carl Malmsten Designhögskolan Umeå Linneuniversitetet design och konst Industridesign, Lunds tekniska högskola eller utländsk högskoleutbildning i fri konst, design eller konsthantverk Ange högskola, inriktning och examensår.

För sökanden utan konstnärlig högskoleutbildning

Konstnärernas Riksorganisation arrangerar regelbundet juryinval för dig som arbetar som professionell konstnär, konsthantverkare eller formgivare men saknar högskoleutbildning.

Sökande utan högskoleexamen prövas av Konstnärernas Riksorganisations invalsjury.

Sökande skall lämna meritförteckning och handlingar som styrker yrkesverksamhet. Till exempel utställningsverksamhet, offentliga uppdrag, konstprojekt, stipendier, hemsida med mera.

Ansökan skall åtföljas av max 10 bilder i som styrker den sökandes konstnärliga och tekniska kvalitet. Till bilderna ska bifogas en förteckning med uppgifter om material, teknik, format och årtal.

Du laddar upp dessa nedan.

Vid frågor kontakta Eva Skarbäck på eva@kro.se

Arbetsprover

(OBS: Gäller inte sökande med högskoleutbildning!!!) (Max uppladningsstorlek per arbetsprov är 5MB)

Ansökningsavgift*

*Endast för de som söker genom juryinval

För att invalsjuryn ska behandla ansökan skall en ansökningsavgift om 350 kr vara inbetald.
Skriv endast ditt för-och efternamn som meddelande och betala till Postgironummer 152411-5
Bifoga kvitto. Har du inte möjlighet att bifoga kvitto vid ansökningstillfället går det bra att mejla detta till eva@kro.se. Ange då ditt för-och efternamn.

Postgironummer  152411-5

Betalningar

Välj betalningssätt*:

Avgiften kan betalas kvartalsvis eller årsvis. OBS! Studerande (kan endast betala genom årsfaktura)

*
*

Jag intygar att lämnade uppgifter är korrekta samt att jag tagit del av Konstnärernas Riksorganisations stadgar och förbinder mig att följa dessa.

*

På önskemål från många av våra medlemmar har vi upprättat en medlemsmatrikel på våra medlemssidor på www.kro.se. För att lägga upp ditt namn med dina uppgifter behöver vi ditt godkännande enligt GDPR, personuppgiftslagen. Uppgifterna som kommer att finnas med i matrikeln är: Namn Postort Län Epost Ev Webbplats


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!