Riktlinjer för verksamhetsbidrag

Lokal- och regionföreningar inom Konstnärernas Riksorganisation kan årliga söka om bidrag från riksorganisation. Riksstyrelsen beslutar om bidragsnivåer och ansökningstider. Observera att föreningen måste ha ett bankkonto för att kunna söka bidrag. Inga utbetalningar görs till privatperson.

Under 2023 kan lokal- och regionföreningar söka:

Administrationsbidrag 6 000 kr (Grundbidrag för föreningens löpande kostnader).
Till ansökan ska föreningens föregående årsmötesprotokoll bifogas.

Projektbidrag max 10 000 kr.
Till ansökan ska kort plan och budget för projektet anges tillsammans med kontaktuppgifter till utsedd styrgrupp (3 personer). Till ansökan ska även föreningens föregående årsmötesprotokoll, senaste verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning bifogas.

Sista ansökningsdag 15 mars 2023


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!