Kommunicera med medlemmarna

Ett viktigt uppdrag för styrelsen är att kommunicera med medlemmarna, skicka ut kallelse till årsmötet och inbjudningar till kommande aktiviteter. Kommunikationen kan också bidra till att skapa en känsla av gemenskap och samhörighet inför föreningen och förtroende för styrelsens arbete.

Denna sida beskriver riktlinjer för kommunikationen med medlemmarna med en mall för presentationstext om lokalföreningen. Därutöver finns också tips på några olika digitala kommunikationsplatfformar som kan underlätta kommunikationen, både inom styrelsen och intern som extern till medlemmarna.

Riktlinjer för kommunikation

Nyhetsbrev

Kansliet bistår med att skicka nyhetsbrev till lokalföreningens medlemmar. Ha god framförhållning – minst fem arbetsdagar – och skicka in text med eventuella bilagor till kansliet, eva.mansson@kro.se och geska@kro.se i kopia.

Observera att kallelse med bilagor till lokalföreningens årsmöte behöver skickas in till kansliet minst fyra veckor i förväg.

Lokalföreningens namn

Efter sammanslagningen av KRO/KIF kommunicerar vi nu enhetligt som Konstnärernas Riksorganisation. Tänk på att hela namnet ska skrivas ut enligt följande: ”Konstnärernas Riksorganisation Uppsala län”, ”Konstnärernas Riksorganisation Sjuhärad” och ”Konstnärernas Riksorganisation Region Mitt”.

Logotype

Samtliga logotyper hittar du här: http://kro.se/logotyper
Kontakta kansliet om en ny logotype behöver tas fram.

Observera att loggan ligger mot vit bakgrund med lite luft på varje sida. Därför kan den behöva justeras i vänster- eller högerkant så att den hamnar i en rät linje med texten i ett Word-dokument eller liknande.

MALL: PRESENTATIONSTEXT OM LOKALFÖRENINGEN

Följande presentationstext kan med fördel användas i olika kommunikationskanaler så som hemsida eller Facebooksida.

Konstnärernas Riksorganisation __________________ är en lokalförening till Konstnärernas Riksorganisation som företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.
Läs mer här http://www.kro.se och här http://kro.se/om-oss

Våra fyra målområden:
– Skäliga avtal & arbetsvillkor för bild- och formkonstnärer
– Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad
– Föra bild- och formkonstnärernas talan i samhällsdebatten
– Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning

Utöver det politiska arbetet erbjuds medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation en rad förmåner, bland annat löpande uppdragsbevakning, gratis juridisk rådgivning, årlig deklarationshandledning, förmånlig försäkring, rabatter på konstnärsmaterial, rabatterat/gratis inträde på museum och konsthallar i Sverige och övriga världen, tillgång till gästateljé i Paris och övernattningsrum i Stockholm samt tidningen Konstnären.

Vill du bli medlem? Läs mer här:
http://kro.se/bli-medlem.

Här finns vi i sociala medier:
http://www.facebook.com/KonstnarernasRiksorganisation
http://www.twitter.com/konstnarerna
http://www.instagram.com/konstnarernas

Konstnärernas Riksorganisation ger regelbundet ut ett konstpolitiskt nyhetsbrev. Här kan du anmäla dig till det konstpolitiska nyhetsbrevet: http://kro.se/nyhetsbrev

(Obs! Medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation får dessa notiser i samband medlemsnyhetsbrevet).

Konstnärernas Riksorganisation ger ut tidningen Konstnären. Här kan du prenumerera: http://www.kro.se/konstnaren

Tips på digitala kommunikationsplatfformar

Facebook

https://www.facebook.com/

I början av 2018 hade Facebook 6,2 miljoner användare i Sverige. Facebook är ett forum där användarna kan kommunicera med sina Facebook-vänner, de personer som en valt att dela sin information med (så som statusuppdateringar, texter och bilder).

Tänk på att det inte är alls säkert att informationen som läggs upp på en Facebook-sida når fram till de som gillar sidan. Många personer gillar ett flertal sidor och då riskerar informationen att ”drunkna” i informationsflödet.

Facebook har fyra olika funktioner som styrelsen kan använda sig av i olika kommunikativa syften:

En Facebook-sida kan användas av styrelsen för att informera om sitt pågående arbete, kontaktperson, lägga ut kallelse med dagordning och bilagor till årsmöte med mera. En öppen sida som alla kan komma in på och som alla har möjlighet att ”gilla” och däremot få uppdateringar när sidan uppdateras med nytt innehåll.

En Messenger-grupp kan användas intern kommunikation inom styrelsen eller medlemmarna i en arbetsgrupp. Även användare utan Facebook-konto kan använda Messenger genom att ladda ner Messenger på App Store eller Google Play till mobiltelefonen eller till datorn på Microsoft Store.

En Facebook-grupp kan användas för att direktkommunicera med andra på Facebook. Det finns tre olika huvudsakliga sekretessinställningar för Facebook-grupper: offentliga, slutna och hemliga. En hemlig grupp med hög sekretess är att rekommendera för styrelsens interna kommunikation eller lokalföreningens arbetsgrupper. I Facebook-gruppen kan gruppmedlemmarna göra inlägg med text och bild, samt bifoga filer och dokument.

Ett Facebook-event kan vara ett bra sätt att marknadsföra en aktivitet i lokalföreningen, så som årsmötet. Om en aktivitet genomförs i samarbete med andra aktörer är det bra om de görs till medarrangörer, kopplar eventet till sin sida och sprider i sina kanaler.
 

Dropbox

http://www.dropbox.se/

Med Dropbox gratisversion kan styrelsen och arbetsgrupper i lokalföreningen dela dokument och filer med varandra på ett enkelt sätt, så som mötesanteckningar, kallelser med dagordning och bilagor, protokoll, bilder, filmklipp med mera.

Tänk på att alla användare måste skapa ett Dropbox-konto för att lägga upp och redigera dokument. Dessa användare bjuds sedan in genom att ett mejl skickas till den mejladress de angett när de skapat Dropbox-kontot.

Google Drive

https://www.google.com/drive/

En tjänst som är knuten till användarnas Gmail-konton som liknar Dropbox men som utöver dokumenthantering också omfattar Google Drive Google Dokument där ordbehandling, kalkyler och presentationer kan utföras online. De olika verktygen kan vara användbara men kan också skapa förvirring för en ovan användare och då kan Dropbox vara att föredra.

Tänk på att alla användare måste skapa ett Gmail-konto för att lägga upp och redigera dokument. Dessa användare bjuds sedan in genom att ett mejl skickas till den mejladress de angett när de skapat Gmail-kontot.

WordPress.com

Det finns många företag som erbjuder tjänster där användaren utan några stora förkunskaper kan skapa en egen hemsida. WordPress.com är en av de allra största på marknaden och har många användbara inbyggda funktioner.

Tänk på att inte förväxla WordPress.com med WordPress.org som tillhandahålls av samma företag (WordPress). Den sistnämnda tjänsten kräver att användaren har tillgång till en egen lokal server (där hemsidan kan installeras). Detta kräver helt andra förkunskaper.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!