Folded Aktiviteter på gång
Folded KRO & KIF i landet
Folded Aktuella politiska frågor
Folded Publikationer
Folded Kampanjer
Folded MU-Kampanjen
Folded Projekt
Folded Tidningen Konstnären
Folded Internationellt - IAA
Folded Press
Folded Samarbetspartners
140815

Är du nöjd med dagens kulturpolitik? Om inte, ställ dig bakom uppropet för en bättre konst- och kulturpolitik på www.kulturvalet.se och ladda gärna upp en selfie. Alla selfies och varje enskilt budskap kommer att bli en pixel, en liten bit, av ett porträtt av den framtida kulturministern.


Den fria konsten slår broar genom tid och rum. Den delar erfarenheter mellan människor. Samtidigt som konsten har ett egenvärde skapar konstnärerna olika värden i samhället. Som FN slår fast i en ny rapport: En fri konst är central för demokratin och för vår förståelse av att vara människa. Och varje offentligt satsad krona på Nordiska Akvarellmuseet genererar ett 20 gånger större samhällsekonomiskt värde, enligt forskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Läs våra tio förslag som skulle förändra konstscenen här!

Ladda för ett hållbart konstnärskap...
Bli medlem i KRO/KIF

Som student blir du medlem för endast 335 kr/år. Du får samma medlemsförmåner som en fullvärdig medlem. …gå gratis eller rabatterat på många konstinstitutioner
…få tidningen Konstnären hem i brevlådan 4 ggr/år
…få tips på utlysningar, stipendium och uppdrag
…övernattningslägenhet vid Mosebacketorg
…juridisk rådgivning
…gästateljé i Paris
mm…

Introduktionserbjudande för studenter

• Förlängt medlemskap t o m 2015*
Bli medlem nu och medlemskapet räcker hela 2015 (vilket bland annat ger dig 6 nummer istället för 4 av tidningen Konstnären)
• 50% rabatt på vår skräddarsydda konstnärsförsäkring
Teckna vår konstnärsförsäkring för studerande och få 50% rabatt.

*Erbjudandet gäller fram till 30 september 2014.

Läs mer här och ansök om medlemskap nu!

Facebook

Gilla KRO/KIF på facebook!