Nyhet
KONSTNÄREN har två saker att fira: Släppet av årets sista nummer, med tema Arrangörer, och premiären för KONSTNÄREN podcast. I det första avsnittet möter vi konstnären Éva Mag. Välkommen på releasemingel onsdagen 18 december kl. 17-19 på...
Debatt
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Makt
Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Konstnären

I över 40 år har Leif Elggren med humor och på djupaste allvar oupphörligen skapat konst. Det är en ynnest att syssla med något som ger tillgång till det inre livets märkliga värld, menar han. KONSTNÄREN har träffat Sveriges mest kända undergroundkonstnär och pratat om performance, dans, samarbeten och hans besatthet av att dokumentera sitt liv.
Juristen svarar
Jag får en hel del frågor om vad man bör tänka på om man hyr ut sin konst. Det finns ännu ingen etablerad branschpraxis, så jag har tagit fram några enkla tumregler.
Återupptäckta konstnärer
Konstnären
Konsthistorien har suddat ut spåren av många kvinnliga konstnärer som haft betydelse i sin samtid. Men de senaste åren har allt fler svenska museer bokstavligen dammat av verk som fallit i glömska...
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
Pressmeddelande
Konstnärernas Riksorganisation har läst Region Västerbottens remissversion på kulturplan för 2020-2023