Nyhet
Konstnärernas Riksorganisation fortsätter konstant att pusha för bild- och formkonstnärernas villkor, för att påverka och påpeka vad vi ser som högst avgörande för konstnärerna och konstlivet.
Nyhet
Ingen av oss har någonsin tidigare varit med om en så extraordinär tid som den vi befinner oss i just nu. Runt omkring oss ser vi hur samhällen mobiliserar sina resurser och inför åtgärder för att...
Nyhet
I tider då det är tydligt att inkomsterna kommer att minska drastiskt är det viktigt att försöka säkra upp inflödet av pengar och dra ner på utgifter och kostnader på alla sätt möjliga. Här kommer...
Konstnären

Rörelsen Black Lives Matter startades 2013 och fick stor global spridning först efter uppmärksammandet av det polisiära mordet på George Floyd tidigare i år. I Sverige har rörelsen bidragit till organisering för att lyfta frågan om strukturell rasism i det svenska samhället men inom den svenska konstscenen har solidariteten varit minst sagt svagt..
Juristen svarar
Jag får ofta frågor om vad som gäller när konstnärens egna underleverantörer utfört felaktiga arbeten, är försenad i sin leverans, har ökat sitt pris eller liknande. Vilket ansvar har konstnären för...
Konstnären
För Tomas Colbengtson blev konsten en kungsväg. Ett sätt att närma sig ett trauma, att fråga sig: Vad är det vi samer har förlorat? Vad finns kvar?
MAKT
Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Rapport
Ateljén är central för de flesta konstnärer i Sverige i dag. Den utgör basen för konstnärlig verksamhet, såväl det utforskande arbetet som produktionen av alla typer av konst för många olika...
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisation lämnar härmed synpunkter på lagförslaget rörande en ny svensk mervärdesskattelag.
Pressmeddelande
2020 har varit ett exceptionellt år för oss alla men vi kan se tillbaka på det senaste årets krishantering med viss stolthet. Vårt fokus är att alltid vara relevanta och sitta vid förhandlingsbordet...