Nyhet
Den 14 februari arrangerades en manifestation för stöd till hotade konstnärer och författare på Kulturhuset i Stockholm. Hoten riktas idag inte bara mot samhällskroppen – utan också mot författare, poeter och konstnärer.
Debatt
Konstens bidrag är vitalt för ökat internationellt samförstånd, det menar den tidigare ambassadören Jan Axel Nordlander och Konstfacks rektor Maria Lantz. Konstnärsnämndens nya policy att stoppa...
Långläsning
Sedan 2013 sitter norska Fremskrittspartiet i regeringsställning. Ett parti som i Sverige ofta jämförs med Sverigedemokraterna, men delar de också kulturpolitik? Anders Rydell tar avstamp i en norsk...
Långläsning
Hon ligger bakom en av Sveriges genom tiderna mest kända performance – Gubbslem-attacken mot Fröken Sverige-tävlingen 2001. KONSTNÄREN träffade Fia-Stina Sandlund i New York för ett samtal om August Strindberg, laxpaj-arvoden och feminister som de nya troféfruarna.

- folkvalda i kulturutskottet, gör skillnad för konstens villkor i dag

KRO/KIF i pressen
”Varför ska staten finansiera verksamhet som bygger på gratisarbete eller oanständiga villkor för konstnärer?" undrar Katarina Jönsson Norling och Johan Wingestad.
Rapport
På tre sidor sammanställs här i punktform fakta om villkoren för bild- och formkonsten ur fem av årets myndighetsrapporter och KRO/KIF/BUS stora konstnärsenkät. I slutet finns fem förslag till regering och riksdag inför 2015.
Remisser m.m.
The professional bodies of the visual arts in Iceland have pointed out that reduced funding has already affected the vulnerable work conditions of visual artists in Iceland. Research has shown that...
Pressmeddelande
Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare fördömer de fruktansvärda våldsdåden i Köpenhamn och uppmuntrar politiker och myndigheter att stå upp för...