Konstnärernas Riksorganisation arbetar för konstnärlig frihet och bättre villkor för bild- och formkonstnärer.

Vi företräder över 3 400 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige.

The Swedish Artists' Association

In English

Konstnärernas Riksorganisation (The Swedish Artists’ Association) is an organisation for professional visual artists, craft artists and designers. Its role is to represent artists in policy issues concerning art and strengthen artists’ financial and social situation. Founded in 1937, the association currently has 3,400 members. Building on the many gains it has made for artists, the current focus includes increasing the number of job opportunities in the arts sector, strengthening the protection of artist’s rights and their position in society, reaching agreements on recommendations for fees and working conditions, and increasing the influence of artists within the artworld.

Läs mer →

Puppies celebrating

Nu lanserar vi en uppfräschad kro.se!

Konstnärernas Riksorganisations hemsida www.kro.se har åtta år på nacken och började bli lite trött – särskilt i mobilen. Det var hög tid att byta skepnad och under våren har vi arbetat för fullt med design och migrering. Nu släpper vi en helt ny sajt på en helt ny plattform! En uppfräschning och ett kliv framåt mot fler spännande framtida funktioner.

Läs mer →

s1_omslag2_2021.jpg

Konstnären #2 2021: Tyst kunskap

Senaste numret! | 8 juni 2021
Detta nummer av Konstnären är en paradox. Numret tar upp det vi har svårt att tala om i konsten. Alltså att med ord uttrycka det som knappast låter sig översättas i ord, kanske själv fundamentet för det konstnärliga skapandet.

Läs mer →

nya yttranden

Yttrande ang. Betänkandet SOU 2018:44, Möjligt, tillåtet och tillgängligt

Påverkansarbete | 21 juni 2021

Yttrande om förslag att förenkla upphandlingar

Konstnärernas Riksorganisation har lämnat in ett yttrande avseende ett förslag att förenkla upphandlingar Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44). Huvudfokus i förslaget är att utöka direktupphandlingsgränsen till 7.7 miljoner kronor samt att lägga en avgift på ansökan om överprövning.

Konstnärernas Riksorganisation kräver i vårt yttrande att det utreds närmare vad det innebär att i princip all upphandling av konst ska kunna ske utan annonsering. Förenkling är nödvändig, men frågan är om det bäst sker genom att höja direktupphandlingsgränsen till 7.7 miljoner kronor. Det riskerar sämre insyn i hur det offentliga köper in konst, risk för jäv samt risk för att det blir svårare för konstnärer att få kännedom om upphandlingar och beställare om konstnärer och konstnärsskap. Vi avstyrker höjning av avgift för överklagande då det kommer göra det svårt för konstnärer att ha råd att överklaga också beslut som framstår som klart felaktiga.

Läs mer →

Making a Living Making a Life

Making a Living Making a Life

Hållbara konstnärsskap | 27 maj 2021

Konsten att (över)leva som konstnär

Det sägs att människan prövas i tider av kris, men kanske är det snarare dolda sanningar som träder i dagen då vi inte längre kan hålla till godo med ogrundade tankegångar kring hur konstnärer klarar att tjäna sitt uppehälle? Kan vi kanske rentav i prekära situationer finna förslag och förebilder för hur konstnärskap kan hållas vid liv genom oväntade sociala och ekonomiska relationer?

I april 2021 samlade Konstnärernas Riksorganisation sex konstnärer från Sverige och Storbritannien för ett digitalt rundabordssamtal med syfte att ”tänka högt och tänka tillsammans” kring olika strategier som konstnärer använder för att försörja sig. Vi sökte förslag, inspiration och impulser. Oväntade grepp och realistiska reflektioner.

Samtalsledare var skribenten och filosofen Dougald Hine, som bjöds in för att dela tankar och frågor om konstnärlig försörjning och långsiktigt hållbara konstnärskap.

Dougald Hines text och samtalet publicerades som en bilaga till Konstnären#2 2021, men finns också i svensk översättning här.

Konststartskommissionen
Utifrån insikter och erfarenheter som coronakrisen fört med sig, diskuteras olika möjligheter och utvecklingsvägar i projektet Konststartskommissionen som Konstnärernas Riksorganisation driver under våren/sommaren 2021 med stöd av Kulturrådet. Vi tittar på vad hållbara konstnärskap innebär och hur de kan beredas väg under och efter coronakrisen.

Läs mer →

bli medlem maj 2021

Bli medlem

Med en organiserad yrkeskår kan vi flytta fram positionerna och stärka våra sociala och ekonomiska villkor.

Läs mer →

uppfoljning.jpg

Uppföljning av krisstöden till Bild- och formområdet hittills 2020 och 2021

Nyheter | 19 maj 2021
Det är utmärkt att regeringen lyssnat på våra krav och synpunkter på krishanteringen och stöden för konstlivet i coronans spår, men vi konstaterar att det finns en fortsatt stor snedfördelning av krisstödet till bild- och formkonstnärernas nackdel.

Läs mer →

Puff gästbostad övernatta tryggt

Boka gästbostaden vid Mosebacke

Medlemsförmån | 12 september 2014
Övernatta med Stockholms bästa utsikt! Som medlem i Konstnärernas Riksorganisation har du möjlighet att hyra rum för övernattning i en gästbostad vid Slussen i centrala Stockholm. Kostnaden är 448 kr/natt och dubbelrum. Priset inkluderar 12% (48 kronor) i moms.

Läs mer →

savethedatekurs
Konstjuridik

Kurs: Moms och avtal – hur gör man?

Säljer du via butiker eller gallerier och vill ha bättre koll på vad som gäller i fråga om moms och avtal? I höst har du chans att lära dig mer – välkommen till en zoom-kurs den 6 september.
När: 6 september kl. 13-15
Var: Zoom – anmäl dig via länken nedan

Konstnärernas Riksorganisation och Konsthantverkscentrum bjuder in till en zoom-kurs för dig som säljer verk via galleri eller butik. Under kursen går vi igenom momssatser, försäkrings- och avtalsfrågor, redovisning, samt visar på konkreta räkneexempel.

Kursen leds av Konstnärernas Riksorganisations jurist Katarina Renman Claesson och ekonom Antonious Papadopoulos och riktar sig specifikt till konstnärer och konsthantverkare.

Anmäl dig här.

gunnel_heineman_pa_100arsdagen_beskuren_foto_joakim_falk.jpg

Grattis Gunnel Heineman, 100 år, och långvarig medlem i Konstnärernas Riksorganisation

Nyheter | 26 maj 2021
Konstnärernas Riksorganisation uppvaktade jubilaren med blommor på födelsedagen 22 maj.

Läs mer →

Omslag-konstnarlig-frihet.jpg

Hur fria är konstnärerna? Ny rapport från Myndigheten för kulturanalys!

RAPPORT | 17 juni 2021
Den 10 juni släppte Myndigheten för kulturanalys rapporten “Så fri är konsten - Den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten”. Rapporten är ett uppdrag från regeringen att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten.

Läs mer →

Juristen svarar header transparent

Några ord om nätbedragare, medverkansersättning och digital konst

Med förhoppning om att vi för en stund kan lämna det digitala och besöka en fysisk utställning alldeles snart, fördjupar jag mig denna gång i en utav mina vanligaste frågor, den om ersättning till konstnärer som deltar i en utställning. Och vad gäller om MU-avtalet inte är tillämpligt?

Läs mer →

Nytt om regeringens politik för konstnärers villkor!

Sveriges regering kom den 10 maj med skrivelsen "Politik för konstnärers villkor", som kan ses som en lägesrapport till Riksdagen om vilka konstnärspolitiska åtgärder som regeringen har genomfört eller planerar att genomföra. Här listar vi några av de åtgärder som nämns i skrivelsen, och som vi bevakar på olika sätt.

Läs mer →