Nyhet
Tack vare våra medlemmar och vårt hårt arbetande multikompetenta kansli är vi en stark röst för bild- och formkonstnärerna i Sverige. Redan under “normala” förhållanden är det ett tufft arbete att ständigt värna och förbättra våra villkor. Nu kom...
Nyhet
Ingen av oss har någonsin tidigare varit med om en så extraordinär tid som den vi befinner oss i just nu. Runt omkring oss ser vi hur samhällen mobiliserar sina resurser och inför åtgärder för att...
Nyhet
I tider då det är tydligt att inkomsterna kommer att minska drastiskt är det viktigt att försöka säkra upp inflödet av pengar och dra ner på utgifter och kostnader på alla sätt möjliga. Här kommer...
Konstnären

Tid. Så konkret och abstrakt på samma gång. 
Konstnären Björn Kjelltoft söker svar på hur tid relaterar till konsten, och skickade frågan till fem konstnärskollegor.
Juristen svarar
I den krishantering som vi nu ser hos museum, gallerier och andra utställningsarrangörer finns en mängd nya spännande satsningar kring webbsända utställningar, konstrundor, ”privata” konstvisningar...
Konstnären
För Tomas Colbengtson blev konsten en kungsväg. Ett sätt att närma sig ett trauma, att fråga sig: Vad är det vi samer har förlorat? Vad finns kvar?
MAKT
Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Rapport
Den här texten har sitt ursprung i den mängd frågor och funderingar kring gestaltningsuppdrag som kommit in till organisationen, i en enkätundersökning genomförd av Konstnärernas Riksorganisation...
Remisser m.m.
Region Halland har en ambitiös konstnärspolitik. Generellt ger Kulturplanen hopp om utveckling för konst- och kulturlivet i Region Halland. Vi ser regionenen som en av de mer utvecklade vad det...
Pressmeddelande
2020 har varit ett exceptionellt år för oss alla men vi kan se tillbaka på det senaste årets krishantering med viss stolthet. Vårt fokus är att alltid vara relevanta och sitta vid förhandlingsbordet...