Nyhet
Konstnärernas Riksorganisation bjuder till samtal om konst och AI under ett späckat halvdagsseminarium med föredrag och presentationer om självlärande maskiner och konst.
Debatt
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Makt
Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Konstnären

I över 40 år har Leif Elggren med humor och på djupaste allvar oupphörligen skapat konst. Det är en ynnest att syssla med något som ger tillgång till det inre livets märkliga värld, menar han. KONSTNÄREN har träffat Sveriges mest kända undergroundkonstnär och pratat om performance, dans, samarbeten och hans besatthet av att dokumentera sitt liv.
Juristen svarar
Så här under tidig höst får jag frågor kring galleriavtal så jag tänkte ge Er några grundläggande tips.
Konstnären
Ingen tror längre att det går att tävla i konst, men konstpriser blir allt viktigare ur ett ekonomiskt perspektiv. KONSTNÄRENS Karolina Modig har fördjupat sig i prisdjungeln och pratat med...
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
Rapport
Denna studie av integrationsprojektet Konsten att delta: Bild och Form ger en inblick i projektets praktik av kollegiala möten mellan konstnärskollegor med bakgrund från olika nationella och...
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisations remissvar Region Västra Götalands kulturplan för 2020-2023
Pressmeddelande
Konstnärernas Riksorganisation har läst Region Västerbottens remissversion på kulturplan för 2020-2023