Stärk konstnärerna som företagare

Majoriteten av bild- och formkonstnärerna driver sina verksamheter som enskild firma, men deras företag omfattas inte av näringslivspolitiska åtgärder och de kan inte heller ta del av trygghetssystemen på samma sätt som anställda. Samtidigt utgör de den kreativa kärna som de kulturella och kreativa näringarna vilar på. Vi behöver en näringspolitik för kultursektorn som bidrar till hållbara konstnärskap.

Stimulera efterfrågan på konst och konsthantverk. Vi arbetar för en enhetlig kulturmoms för alla former av bild- och formverksamheter och för att konst ska omfattas av avdragsrätt på samma sätt som bruksföremål.

Stärk konstnärernas position inom området kulturella och kreativa näringar (KKN). Just nu tar regeringen i utredningen Kreativa Sverige fram en strategi som kommer påverka näringspolitiken för den kulturella sektorn för år framöver. Det behövs ett tydligt kulturskaparperspektiv i den samverkan som föreslås i direktivet och det måste vara tydligt att bild- och formkonstnärers och frilansande kulturskapares villkor ingår i de politiska åtgärder som utredningen föreslår.

Skydda kulturskaparnas upphovsrätt. När det så kallade DSM-direktivet om en moderniserad upphovsrätt på en europeisk inre digital marknad nu skall göras till svensk lag så är det av yttersta vikt att Sverige uppfyller upphovsrättsdirektivets syfte att skydda kulturskapare och rättighetsinnehavare. Det innebär bland annat att skälig ersättning för användande av upphovsrättsskyddade bilder måste bli ett lagkrav.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!