FOKUS: Moms inom konstområdet

Datum: 7 december 2022
Tid: 10:00-14:15

0, 6, 12 eller 25 %? Vilken moms är det som gäller för försäljning av konst, formgivning och konsthantverk? Vad gäller för gestaltningsuppdrag och undervisning? Ska jag registrera mig för moms eller sälja momsfritt? Är det olika regler för enskild firma och för aktiebolag? Hur gör man när man har blandad verksamhet. Det här är vanligt förekommande frågor från våra medlemmar, och lockande som det kan vara att snabbt svara med hänvisning till Skatteverkets regler om de olika momssatserna så döljer det sig ofta en lite mer komplex problematik bakom denna fråga.

Kursen ges online kl. 10.00-12.00. Sedan är det lunchpaus och därefter finns möjligheten för de som har uppföljande frågor att delta i ett öppet online frågeforum med kursledarna kl. 13.15-14.15.

Vi kommer under denna kurs inte gå in på momshantering i samband med galleriförsäljning – en fokuskurs kring detta ämne kommer under våren.

Kursledare: Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios
Nivå: Avancerad kurs
Form: YouTube-seminarium samt uppföljande öppet forum för frågor
Vem kan delta? Kursen är endast öppen för medlemmar.
Avgift: Kursen är kostnadsfri.