Reform 05. Stärk upphovsrätten för bild- och formkonsten

Staten bör:

De verk som en konstnär, konsthantverkare eller formgivare skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Det innebär att verket i regel inte får användas av någon annan än upphovsmannen utan dennes tillstånd. Skyddet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729), kallad upphovsrättslagen.

Men bild- och formkonstnärernas rättigheter inom upphovsrätten är starkt beskuren och effekterna av det ska kompenseras, enligt det nu i EU antagna DSM-direktivet. 

Upphovsrätten blir en allt viktigare inkomstkälla i en allt mer digitaliserad värld. Därför är det av stor vikt att stärka upphovspersonernas rättigheter för att skapa en jämnare maktbalans på marknaden. Upphovspersonerna står sig ofta slätt mot de globala teknikföretagen och plattformarna.

Om du har frågor kring hur du får använda olika typer av verk ska du i första hand vända dig till Bildupphovsrätt i Sverige som Konstnärernas Riksorganisation instiftade 1989. Bildupphovsrätt i Sverige är en organisation för bild- och formkonstnärer oavsett uttryckssätt; målare, skulptörer, grafiker, performers, videokonstnärer, konsthantverkare etc. Genom Bildupphovsrätt i Sverige får bildupphovspersonerna ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor.