Konstpolitiskt arbete


Vår uppgift är att värna bild- och formkonstnärernas intressen och företräda våra medlemmar. Som en del av det arbetet skriver vi rapporter och tar fram underlag till beslutsfattare, och yttrar oss i ärenden och beslutsförslag som kommer från regering och riksdag, regioner, kommuner och myndigheter.

Tretton förslag som skulle förändra konstscenen

Konstnärernas Riksorganisation arbetar oförtrutet för att skapa bättre förutsättningar och villkor för bild- och formkonstnärer. Medianinkomsten för bild- och formkonstnärer är 13 000 kr före skatt, enligt Konstnärsnämndens senaste undersökning från 2016. Det är djupt oroväckande för Sverige som konstnation och gör det svårt för konstnärerna att utveckla sina konstnärskap.

Konstnärernas Riksorganisation har därför tagit fram 13 förslag som bidrar till att förbättra konstnärernas ekonomiska och sociala villkor och samtidigt förverkligar de konstnärliga och kulturella rättigheter som beskrivs i Sveriges grundlag och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.