skrivunder-IG

Sista rycket med valkampanjen!

Nu gör vi ett sista ryck med vår valkampanj. Den nya kulturminister som tillträder skall få veta att vi är många bild- och formkonstnärer och konstälskare som vill ha bättre villkor för bild- och formkonstnärer och som vill se mer professionell bild- och formkonst till alla i landet. Låt oss se till att få in 1000 underskrifter kommande veckor till stöd för kampanjen! Skriv under i dag! https://val2022.kro.se/skriv-under/

Den 20 maj lanserade vi vår kampanj inför riksdagsvalet under parollen ”Så stärker vi bild- och formkonstnärerna!” där vi lyfter en rad förslag till åtgärder för att förbättra villkoren för bild- och formkonstnärerna under fem punkter.

Sedan dess har många har delat och uppmärksammat kampanjen i sociala medier. Vår valkompass har använts 2500 gånger. Vi har frågat alla ut riksdagspartierna om deras konstpolitiska ståndpunkter både i vår partienkät och de kulturpolitiska debatter som vi arrangerade på Statens konstråd den 1 september. Och vi har presenterat kampanjen under Almedalsveckan och i andra kulturpolitiska sammanhang.

Nu gör vi ett sista ryck! Vi kommer snart att få en ny regering och en ny kulturminister. Och oavsett vem det än blir, så vill vi låta denne veta att vi är många bild- och formkonstnärer och konstälskare som står bakom kampanjen för bättre villkor för bildkonstnärer, formgivare och konsthantverkare och för mer professionell bild- och formkonst till alla i landet.

Stöd vårt program genom att skriva under! Och bidra med en bild som kommer att bli en ”pixel” i ett porträtt av den blivande kulturministern. När den nya ministern har tillträtt så kommer vi att överlämna porträttet, underskrifterna och vårt program. Just nu har vi 300 underskrifter. Låt oss se till att få in 1000 underskrifter kommande veckor! Skriv under i dag!

https://val2022.kro.se/skriv-under/

Och ett stort tack till alla er som stött kampanjen eller deltagit på olika sätt i den! Ingen nämnd och ingen glömd.

Våra fem punkter för bild- och formkonsten i Sverige

1) Bättre villkor för bild- och formkonstnärerna!
2) Konst är en del av samhället
3) Värna den konstnärliga friheten
4) Konst och konstnärer ska finnas i hela landet
5) Stärk konstnärerna som företagare


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!