s1_Omslag_2_2024

Konstnären #2 2024

Nya numret av KONSTNÄREN fokuserar på amatören och dess kulturella bagage. Att behandla konst som en hobby eller som en amatör är nämligen precis vad konstnären Kira Carpelan föreslår i en text som utvecklar tankarna kring hennes val av yrkesidentitet och varför hon föredrar epitetet i en värld som riskerar att leda till cynism och statusstress.

1900-talets kanske mest kända amatörkonstnär Winston Churchill lär ha sagt: ”Just to paint is great fun”. Men om konstnärsrollen ska bryta sug ur ett traditionellt, patriarkalt och ekonomistiskt genibegrepp kanske även idén om hierarkin mellan ”amatör” och ”professionell” behöver luftas ur?

I detta nummer kan vi läsa om flera konstnärers tankar om vad det innebär att vara ”verksam” och inte. Med konstnärskapet följer en rad professionella aktiviteter – budgetering, marknadsföring, administration, textproduktion, kommunikation, ständiga möten, ansökningar till stipendier, ateljéplatser och mycket mer. Hur väl kan var och en av dessa verksamheter genomföras av en person som främst är utbildad till att tänka på och gestalta konstnärerliga idéer?

Föreningen Mothers in Residence i Göteborg har hittat en annan strategi när konstnärskapet utmanas av att bli förälder med allt vad det innebär. Med möten, event och residensplatser har föreningen byggt ett formellt nätverk för konstnärer vars professionella förutsättningar ändrats efter att de fått barn. I detta nummer belyser fotografen Nora Lorek och journalisten Karin Frid denna organisation och hur de ser på konstnärskapet i kombination med barn och familj.

Artiklar ur detta nummer

Robert Stasinski: ”Ordet amatör med sin rot i italienskans amatore har i historien använts i -betydelsen ’älskare’ eller någon som älskar något.”

Historiens kanske mest kända amatörkonstnär Winston Churchill lär ha sagt: ”Just to paint is great fun. The colours are lovely to look at and delicious to squeeze out.”

Läs hela artikeln-->

KC_logo

Länge leve amatören

Jag vill föreslå ett nytt förhållningssätt, eller en ny image om man så vill, för alla konstnärer: amatören. Jag tror den skulle passa oss bättre än den professionella som vi försökt vara nu ett tag.

Läs hela artikeln-->

Projekt_20240308_0004

Föreningen för alla konstnärer – som är mammor

Från jungfru Maria och Jesusbarnet till Carl Larssons idyller och Lena Cronqvists psykologiska verk har moderskapet i konsten har alltid haft särskild plats som motiv. Men moderskapet som en del av konstnärskapet är det få som skrivit om. KONSTNÄREN träffar Mothers in Residence i Göteborg för att prata konstnärskap, moderskap och identitetskris.

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!