s1_omslag1_2021.jpg

KONSTNÄREN #1 2021: Framtiden bortom pandemin

Årets första nummer av Konstnären tar grepp om framtiden bortom pandemin. Hur kan kultur, politik och konst komma att se ut i en mycket osäker och snabbt föränderlig värld?

Framtidsnumret fokuserar på livet och konsten bortom pandemin 10, 20 och 30 år framåt i tiden och hur vi kan se de större perspektiven som påverkar konstnärers arbete. I numret finns förutom texter av olika slag även en konstnärlig intervention av Niklas Wallenborg, baserat på hans arbeten kring utopier, dystopier och science fictionestetik. Detta är första numret för nye chefredaktören Robert Stasinski, som i sin ledare programmatiskt skriver att ”vi är skyldiga världen optimism inför framtiden”.

Författaren och skribenten Ida Therén har specifikt för numret skrivit en novell som följer en dag i en svensk konstnärs liv år 2051 med teknik, analoga utbrytarrörelser och influencernätverk för att finansiera konsten. Ashik och Koshik Zaman beskriver hur Instagram blivit en plats där konstnärer både kan marknadsföra sig och kommunicera med sin publik, liksom distribuera undersökande, ifrågasättande konstprojekt. Nathan Hamelberg skriver en essä om konstens 'nya färglära' – hur afroamerikansk konsthistoria och medborgarrättsrörelse informerar afrofuturistiska idéer, liksom diskussioner om hudfärg, representation och identitet i Sverige idag. Konstnärer, museichefer, konstnärsdrivna gallerier, kritiker och forskare berättar i den stora framtidsenkäten vad de ser för risker,  möjligheter och konstpolitiska mekanismer en generation framåt i tiden. I årets första konstnärsporträtt möter vi duon Lundahl & Seitl, som under pandemin ändrat bilden inte bara av sig själva utan även sina högteknologiska, intima verk som nu tar en ny riktning.

 

Artiklar ur detta nummer

Konstnären 1/2021 – Lanseringssamtal

Med utgångspunkt i texterna och temat för numret diskuteras framtida och samtida frågor för konsten och konstnärer, alltifrån AI, digitalisering, urbanisering till rasism, afrofuturism och mångfald.

Läs hela artikeln-->

avatarer_bildcred_dennis_eriksson.jpg

Stockholm, februari 2051

Med fokus på framtiden bad KONSTNÄREN skribenten och författaren Ida Therén att skildra hur konstnärers liv skulle kunna te sig i en inte alltför avlägsen framtid. Här är hennes vision.

Läs hela artikeln-->


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!