katarinajonssonnorling_fotofridanorling_0.jpg

Två frågor till Katarina Jönsson Norling, ledamot av IAA/AIAP:s exekutiva kommitté.

Sedan 2015 sitter Katarina Jönsson Norling, som är konstnär och var Konstnärernas Riksorganisations riksordförande 2013-2019, i IAA/AIAP exekutiva kommitté och i Svenska IAA-kommittén. Vi frågade henne hur arbetet i den exekutiva kommittén påverkats under corona-pandemin.

Hur har pandemin påverkat IAA/AIAP:s arbete och vilka frågor är på agendan just nu?

Eftersom de fysiska mötena inte går att ordna och vanan eller möjligheten att sköta arbetet digitalt varierar stort så har arbetet påverkats mycket. Framförallt genom att General Assembley som ska välja ny styrelse vart fjärde år har skjutits upp för andra året. Förhoppningsvis kommer det gå att genomföra hösten 2021. Även arbetet i den exekutiva kommittén har blivit väldigt begränsat. IAA/AIAP är ett världsomspännande nätverk med begränsade resurser. Den exekutiva kommitténs ordförande, som nu är Bedri Beykam från Turkiet, styr mycket av det som sker i kommittén. Bedri har lagt mycket fokus på arbetet att få Unesco att instifta World Art Day vilket skedde förra året. Det blir spännande att se vilket genomslag det kan få med tiden. Större delen av medlemsavgifterna till IAA/AIAP  går till att finansiera ett litet kontor i Unesco-byggnaden i Paris som är bemannat en dag i veckan. Det fungerar främst som bevakning av vad som sker inom Unesco. Även det uppdraget har förstås påverkats av pandemin. En majoritet av styrelsen, framförallt de utanför Europa, anser det viktigt att vara närvarande där.

IAA/AIAP  arbetar för att stärka antalet aktiva medlemsländer. Organisationen domineras nu av medlemmar från Europa där det också är lättast att driva en gemensam agenda, framför allt inom EU. Samtidigt så är den europeiska delen beroende av att världsorganisationen fungerar för sin status som instiftad av Unesco. Det pågår diskussioner om att ändra reglerna så att fler kan bli medlemmar – som till exempel individuella konstnärer eller andra typer av organisationer. Den konkreta medlemsförmånen för enskilda konstnärer är tillgången till IAA-kortet för fri entré på museer världen över.

Jag har verkat för att IAA/AIAP ska sprida kunskap om internationellt solidaritetsarbete. Till exempel var Svenska IAA-kommittén aktiv drivande i arbetet med att bredda fristadsnätverket ICORN (https://www.icorn.org)  till att även omfatta bildkonstnärer. Informationen behöver nå ut till fler utsatta bildkonstnärer så de kan söka sig till programmet.  Även kunskap om Freemuse (https://freemuse.org) verksamhet för konstnärlig frihet är ett viktigt arbete som IAA/AIAP kan sprida.