barcelona

Kulturella rättigheter i fokus i Barcelona

BILD: Eva Månsson/KRO

Den 16-19 november 2022 arrangerade Barcelona stad tillsammans med bland andra Culture Action Europe konferensen International Days on Cultural Rights – CULTUROPOLIS. Konstnärernas Riksorganisation var på plats och bevakade konferensen.

Den 16-19 november 2022 arrangerade Barcelona stad tillsammans med bland andra Culture Action Europe konferensen International Days on Cultural Rights – CULTUROPOLIS. Konstnärernas Riksorganisation var på plats och bevakade konferensen. I flera programpunkter diskuterades vikten av att kulturella rättigheter blir en del av implementeringen av Agenda 2030. En av deltagarna var Alexandra Xanthaki, FNs specialrapportör inom området kulturella rättigheter, som underströk att hållbar utveckling bara kan uppnås om den inkluderar kulturella rättigheter, något hon utvecklar i FN rapporten ”Development and cultural rights: the principles” (aug 2022).

I panelen, från vänster:
Isabelle Le Galo Flores, moderator, Daniel och Nina Carasso Foundation
Jordi Panyella, Förläggare
Alexandra Xanthaki, FNs specialrapportör inom området kulturella rättigheter
John Crowley, PHGD Group – Producing better, consuming less
Rocío Nogales Muriel, Culture Action Europe

Foto: Eva Månsson