katarina_bw_cropped.jpg

Internationella perspektiv på ersättningar vid utställningsuppdrag

Våra kollegor i tyska Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) har dedikerat det senaste numret av sin tidskrift "Kunst Politik" 2021-3 åt en internationell utblick på temat utställningsersättningar.

Vår förbundsjurist Katarina Renman Claesson har i sitt bidrag skrivit om hur det svenska MU-avtalet som reglerar ersättningar till konstnärer vid utställningar förhåller sig till allmänna avtalsprinciper, något som prövades i det så kallade "Strandverket-målet" där en svensk konstnär stämde en kommun för avtalsbrott och vann.

Alla artiklarna om temat finns att läsa på engelska på BBK:s hemsida, där du också kan ladda ned numret av "Kunst Politik" på tyska.

Länkar:
BBK:s hemsida
Direkt länk till Katarina Renman Claessons artikel på engelska som PDF