Verktyg för regional och lokal påverkan

Påverkanspaket

Riksorganisationen har tagit fram flera påverkanspaket för att lokal påverkan i konstpolitiska frågor, bland annat kopplat till enprocentregeln och MU-avtalet. Med hjälp av påverkanspaketen har såväl lokala styrelser som enskilda medlemmar nått stora politiska framgångar.

Påverkanspaketen innehåller vägledning ”så-här-gör-du” och färdiga utkast till medborgarförslag, en möjlighet som somliga kommuner använder och som innebär att en enskild medborgare i kommunerna kan väcka talan i kommunfullmäktige.  Påverkanspaketen omfattar också pressmeddelanden och insändare/debattartiklar som enkelt kan anpassas till de lokala förutsättningarna/sammanhanget.

Påverkanspaketen finns att ladda ner på riksorganisationens hemsida.

Handledning till politiker och tjänstemän

Utöver påverkanspaket har också riksorganisationen tagit fram en handledning för politiker och tjänstemän. Handledningen syftar till att underlätta arbetet med att utveckla och stärka den lokala bild- och formkonstscenen och omfattar bland annat checklistor och exempel från kommuner som bedrivit ett framåtsyftande arbete.

Aktuella konstpolitiska ställningstagande

Här kan du hitta mer information om riksstyrelsen aktuella konstpolitiska ställningstagande.

Rapporter och remisser

Här kan du också ladda ner rapporter, publikationer, remisser, yttrande och brev från de senaste åren.

Westanders PR-handbok

PR-byrån Westanders handbok kan du ta del av branschens kunskaper om hur en skapar publicitet, bildar opinion och påverkar politiska beslut.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!