Valberedningens uppdrag (lokalförening)

Valberedningen har en nyckelfunktion i föreningen och vars uppdrag är att från den stund den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande styrelsen arbetar och förbereda inför de val som medlemmarna ska göra på årsmötet. Föreningens valberedning väljs av årsmötet. Den bör bestå av minst tre personer, men det kan vara fler, lite beroende på föreningens storlek och spridning. Observera att särskilda villkor gäller för

Valberedningens instruktion

Exakt vad som ingår i valberedningens uppdrag framgår i föreningens stadgar och valberedningens instruktion. Om valberedningens sammansättning liknar föreningen i stort är chansen större att man lyckas föreslå en styrelse som gör det. Under rubriken stadgar och riktlinjer i huvudmenyn återfinns hela instruktionen för valberedning i lokalförening som steg för steg beskriver hur processen ska gå till.

En fullständig lista är att rekommendera

Det är inte en absolut nödvändighet att valberedningen har fått fram kandidater till alla styrelseposter, men det är att rekommendera då det annars finns en risk att vissa poster inte kan väljas på årsmötet (att ingen av mötesdeltagarna som kommer till årsmötet ställer upp). Det kan ibland vara känsligt att valberedningen lämnar förslag till en ny valberedning. Om kritik skulle uppstå på den punkten bör valberedningen dra tillbaka sitt förslag till ny valberedningen, det vill säga inte föreslå någon valberedning utan helt lämna över denna fråga till årsmötet.

MALL: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET

Valberedningens förslag till årsmöte i Konstnärernas Riksorganisation ___________ (Till exempel: Sjuhärad eller Jämtlands län)

 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!