Lathund – Skaffa orgnr och bankkonto

Att öppna ett bankkonto kan vara ett bra och smidigt sätt att hålla ordning på ekonomin och att hantera in- och utbetalningar i lokalföreningen. För att kunna öppna bankkonto kräver ibland banken att ni först ansöker om ett organisationsnummer av Skatteverket, som visar på att ni är en ideell förening. Det är finns inga krav på att en lokalförening måste öppna ett bankkonto men det är en förutsättning för att kunna söka bidrag från riksorganisationen.

Se till att ha rätt underlag på plats

För att kunna öppna bankkonto behöver du ha följande handlingar på plats (skickas in till banken i samband med ansökan om bankkonto):

CHECKLISTA: ANSÖK OM ORGANISATIONSNUMMER

  1. Ansök om organisationsnummer genom att fylla i en blankett, Organisationsnummer för ideell förening (SKV 8400), som finns att ladda ner på Skatteverkets hemsida, http://www.skatteverket.se.

  2. Bifoga kopior på lokalföreningens stadgar, vidimerat årsmötesprotokoll samt vidimerat protokoll från konstituerande möte där det framgår vem/vilka som är firmatecknare.

  3. Ansökan och bifogade handlingar skickas till det skattekontor där lokalföreningen har sitt säte. Adresser finns på Skatteverket.se

 

CHECKLISTA: ÖPPNA BANKKONTO

  1. Välj bank. Det kan vara praktiskt att välja ett bankkontor som det är lätt för styrelsens kassör att ta sig till.

  2. Kolla med banken exakt vad de kräver för underlag för att ett bankkonto ska kunna öppnas. Vanligen begär banken kopior på lokalföreningens stadgar, vidimerat årsmötesprotokoll samt vidimerat protokoll från konstituerande möte där det framgår vem/vilka som är firmatecknare. Vidimerade kopior på firmatecknarnas ID-handlingar kan också behöva skickas in.

  3. Det kan vara värt att samtidigt ordna med ett företagskort, så att till exempel fikabröd kan köpas in direkt från lokalföreningens bankkonto.

  4. Det kan också vara värt att ansluta bankkontot till Swish, som kan användas för att ta emot eventuella medlemsavgifter till lokalföreningen eller om mat och dryck ska säljas till självkostnadspris i samband med en medlemsaktivitet.


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!