World Art Day gav viktiga utfästelser inför valet 2018

13/03/2018
World Art Day firades under valåret 2018 med konstpolitiska samtal med företrädare för fyra partier och direktören för Konstnärsnämnden. Årets konsttårtor gjordes på temat #metoo och #konstnärligfrihet av Iryna Hauska och Ana Bondžić, engagerade i projektet Konsten att delta.

Se hela de fem samtalen här. 

(En längre artikel med bilder publiceras här den 24 april.)

Inför valet 2018 gavs viktiga utfästelser av företrädarna för Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Olof Lavesson (M), kulturutskottets ordförande, var tydlig (se kort klipp här) med att de budgetsatsningar som gjorts på bild- och formkonsten och konstnärernas villkor kommer att finnas kvar om Moderaterna bildar regering efter höstens val.  Christer Nylander (L), Liberalernas gruppledare i Riksdagen, höll med.

Per Olsson Fridh (MP), statssekreterare hos kulturminister Alice Bah Kuhnke, förtydligade sin syn på MU-avtalet: 
   – Scenkonstnär får betalt för repetitioner. Men en bildkonstnär får inte betalt. Det finns en orimlighet i detta. Här måste vi göra mycket mer innan det är bra. 

På en fråga om #metoo och #konstnärligfrihet sade Vasiliki Tsouplaki (V), kulturpolitiska talesperson:
   – Nu när det genomsyrar hela samhället borgar det för att #metoo kommer att hålla i sig på arbetsplatser. I vårbudgeten kommer det ytterligare satsningar. Det är inte bara vi som kallar oss feminister som har sett problemet nu.

Här är en sammanställning över de politiska företrädarnas svar på sex ja/nej-frågor: 

Ja/nej-frågor

Per Olsson
Fridh (MP)

Olof Lavesson (M)

Christer
Nylander
(L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

1. Ska bild- och formkonstnärer få betalt för sin arbetstid när de skapar utställningar åt offentligt finansierade arrangörer?

Ja

Ja.

Ja

Ja

2. Ska staten anta  direktiv för enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar?

Det är eftersträvansvärt.

Ja, regeln ska gälla men flexibelt.

Ja. Regeln ska gälla.

Ja.

3. Enhetlig 6 procent moms på bild- och formkonst – precis som för teater och böcker?

Bör undersökas.

Ja, enhetlig moms, gärna 6, men kan vara 7.

Ja, kulturmoms.

Ja. Och viktigt att det blir enhetligt.

4. Ska företag kunna skriva av förstagångsköp av samtida konst – som i Danmark – för att stimulera ökad efterfrågan på konst och skapa goda arbetsmiljöer?

Det är intressant. Hur river vi hindren?

Ja.

Ja, behövs fler finansierings-källor

Nej, men är inte insatt i frågan ännu.

5. Ska det införas en ny fond för bild- och formkonstnärer med inspiration från Norge – som Konstnärsutredningen föreslår– genom en avgift på äldre konst för vilken upphovsrätten slutat gälla?

Ja/kanske.

Det är ett spännande förslag.

Det är ett intressant förslag.

Ja

6. Ska minst en procent av statsbudgeten investeras i konst och kultur?

Ska satsas mer pengar, men ingen procentsats.

Ska satsas mer pengar, men ingen procentsats.

Ska satsas mer pengar, men ingen procentsats.

Ja

 

Presentationen av World Art Day i Stockholm 2018 och de medverkande:

Välkommen på fem samtal som utgår från frågorna i årets kulturpolitiska valkompass på www.kulturvalet.se och förslagen i den statliga konstnärspolitiska utredningen som lämnade sitt betänkande den 28 mars 2018.

Samtalen avslutas med konsttårta och fika. Konstnärerna Iryna Hauska och Ana Bondžić från projektet Konsten att delta gör skisserna till årets konsttårtor som bakas av Chokladfabriken. Temat är uppropen #Metoo och #Konstnärligfrihet. Presentationer görs av av konstnären Peter Johansson och Greta Burman, Sveriges Konstföreningar.


Tårtskiss av Ana Bondžić.

Medverkande:
Per Olsson Fridh (MP), statssekreterare åt kulturminister Alice Bah Kuhnke
Olof Lavesson (M), kulturpolitisk talesperson och ordf i riksdagens kulturutskott
Vasiliki Tsouplaki (V), kulturpolitiska talesperson
Christer Nylander (L), gruppledare för Liberalerna i riksdagen
Anna Söderbäck, direktör för myndigheten Konstnärsnämnden

Moderatorer: Peter Johansson, konstnär och svensk IAA-ledamot, Katarina Jönsson Norling, konstnär, och Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, båda från Konstnärernas Riksorganisation

Dag och tid: Fredag 13 april, kl 9-11, tårtkalas efter seminariet som slutar kl 11
Plats: Fållan 10, Slakthus 5 i Slakthusområdet på konstmässan Supermarket, Stockholm (t-bana Globen). Se karta här. 

Entréavgift till seminarium och Supermarket inklusive tårta: 150 kr (gratis för medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation).
Föranmäl dig här!  OBS, i år bara 50 platser, först till kvarn gäller! 

För pressackreditering, kontakta Pontus Björkman, pressekreterare: pontus@kro.se.

Arrangörer: Konstnärernas Riksorganisation/svenska sektionen av The International Association of Art (IAA), Sveriges Konstföreningar och projektet Konsten att delta

Illustration: Skiss av Leonardo da Vinci (World Art Day firas till minne av hans födelsedag, och dagen är instiftad av The International Association of Art som är en officiell partner till FN-organet UNESCO).