Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) ska prioritera bild- och formkonsten i höstbudgeten. Det var ett av beskeden på WORLD ART DAY 2016. Årets konsttårta stod Jan Svenungsson för.
Den 20 april invigs den 10:e upplagan av Supermarket – Stockholm Independent Art Fair. Under fyra intensiva dagar kommer 61 konstnärsdrivna gallerier och andra initiativ från 40 städer runt om i världen att ställa ut på Svarta Huset vid Telefonplan, Stockholm. Även KRO/KIF finns på plats med en monter och ett program.
Äntligen! Årets första nummer av KONSTNÄREN, med helt ny form, släpps på World Art Day 15 april. Releasemingel på Supermarket 20 april kl. 19.
Myndighet för kulturanalys har sammanställt och analyserat svaren på den enkät som skickades ut till KRO/KIF och Författarförbundets (SFF) medlemmar hösten 2015. Den bakomliggande frågan är om utsatthet och oro påverkat utövarnas konstnärliga frihet – och i förlängningen vad det får för konsekvenser för det demokratiska samtalet.
Arbetet med att utreda brott kopplade till kulturarv har inte varit högprioriterad inom polismyndigheten i sverige. Men nu hoppas polisen kunna förändra detta och håller därför på att bilda en ny arbetsgrupp för utredare som ska ta sig an allt från konststölder till frågor som rör immaterialrätt och grova jaktbrott.
Vilka ambitioner finns för konsten och konstnärerna när storstäderna förtätas och breder ut sig? Ida Therén har intervjuat White, Sveriges största arkitektbyrå, KRO/KIF och stadsarkitekterna i Göteborg, Malmö och Stockholm.
Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Örebro, Gävle - listan kan göras lång på städer där konstnärerna får ateljéstöd. Det kan tyckas självklart att även konstnärerna i Uppsala - landets fjärde största kommun, ska ha samma möjligheter. Men riktigt så ser det inte ut.
KRO/KIF Uppland har efter varaktigt och enträget arbete lyckats få kulturnämnden i Uppsala att anta ett förslag om ateljéstöd.
Alltfler konstnärer och författare i Sverige utsätts för hot och trakasserier, både på nätet och fysiskt. I den tredje delen av höstens LYSSNA deltar kulturminister Alice Bah Kuhnke. Tema: Hur skyddar staten konstnärerna och författarna?
Det sker en rad förändringar för konstnärernas ateljéer och verkstäder i Stockholm. Flera stora ateljéhus ska rivas och ersättas med bostäder, i takt med att staden växer. Men var ska alla konstnärer ta vägen? Ett reportage av Ida Therén.

Sidor