Hur ser konstnärer på sin yrkesroll? Finns det en konflikt mellan att vara konstnär och att jobba som konstnär? Vad händer med konstnärsidentiteten när försörjningen måste komma från andra lönearbeten, orelaterade till konstnärskapet? Årets fjärde nummer av KONSTNÄREN handlar om drivkraft, överlevnadsstrategier och otrygghet – allt det som det innebär att leva som konstnär.
Praktikplats: Vill du vara delaktig i KRO/KIF:s stora gransknings- och kommunikationsprojekt under 2017?
Kursen Upphovsrätt i praktiken hölls på Konstfack den 15 november med juristerna Christina Wainikka och Katarina Renman Claesson.
Vad har hänt med mediernas konstbevakning sedan 1990­-talets glansdagar? Har den blivit mer marknadsanpassad och sensationslysten? Vad är viktigast för att få genomslag på kultursidorna – bra konst eller ett bra pressmeddelande? I årets tredje nummer riktar KONSTNÄREN uppmärksamheten mot mediernas bevakning av samtidskonst.
Senast till höstbudgeten 2016 ska en handlingsplan för att stärka bild- och formkonstnärernas villkor vara på plats, sa Alice Bah Kuhnke när KONSTNÄREN intervjuade henne i våras. I dag presenterade hon nästa års budget på Stadsteatern i Skärholmen. Handlingsplanen lyste med sin frånvaro. KONSTNÄREN var på plats för att fråga henne varför.
Hur mycket konst är det i medierna? KONSTNÄREN gjorde ett stickprov och räknade artiklar i dagspress och inslag i några av public service kulturnyhetsprogram under en vecka i september 2016.
Konsten att delta är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska bild och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade.
Decennier av politiska beslut har resulterat i en mängd undantag som hämmar professionella konstnärers arbetsmarknad, hindrar dem att försörja sig på sin konst och spär på galleridöden, skriver Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo.
En hyllning eller ett moraliskt övertramp? Konstnärskåren protesterar högljutt mot namnet på nya konstfirman CF HILL.
Årets andra nummer av KONSTNÄREN är en pastellkaramell som på många sätt har kommit att handla om konstens ekonomiska värde. Fira med oss på Index tisdag 14 juni. Läsning av konstnären och dramatikern Dimen Abdulla.

Sidor