Tunga EU-kandidater vill se ökade satsningar på kulturen inom EU. Politikerna från FP, MP, S och V stödjer förslaget att 0,5 procent av EU:s totala budget borde läggas på direktstöd till konst och kultur. Det skulle kunna innebära en kraftig höjning av nuvarande budget till kulturskapare.
Hur ska Sveriges alltmer utarmade hantverksindustri överleva och växa sig stark? Svensk Form och KIF bjöd in tre föredragshållare med skilda perspektiv för att komma närmare ett svar.
Katarina Jönsson Norling, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation, tog den konstpolitiska tempen på två partiledare och fyra kulturpolitiska företrädare under konstmässan Supermarket Independent Art Fair i Stockholm 14-16 februari.
I åtta angelägna debatter under våren diskuteras flera av kulturens viktiga frågor inom ramen för ett samarbete mellan Kulturhuset och nätverket Koalition för Kulturdebatt, där KRO/KIF ingår.
2014 är det valår. Då vill partierna ha våra röster och politikerna vill visa sig från sin bästa sida. Inför ett val är alltså möjligheten att påverka politiken som störst. Därför är det nu som vi bör satsa det där lilla extra för att se till att politikerna både på riksnivå och i landsting och kommuner prioriterar frågor som är viktiga för oss konstnärer och konsthantverkare.
77 procent av Sveriges regioner och landsting tillämpar enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer. Av kommunerna är det 45 procent. Det visar Konstnärsnämndens nya rapport ”Ingen regel utan undantag”.
För att ge konstnärer och utställningsarrangörer möjlighet att lära sig mer om MU-avtalet har KRO/KIF ordnat sex workshops under hösten på olika platser i landet.
Politiker och marknadsförare sjunger kulturens lov och samtida konst lockar miljontals besökare. Samtidigt lever konstnärer på svältlöner. Är det rimligt att alla från museichefen och administratören till ljussättaren och vaktmästaren får lön, men inte den som har producerat konstverken? skriver Katarina Jönsson Norling och Johan Wingestad på SVT Debatt idag.
Den 2 december lämnade Kulturrådet in ett förslag på ett omförhandlat MU-avtal till Kulturdepartementet. Kulturrådet har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på omförhandlat MU-avtal, det vill säga det statliga ramavtalet för medverkans- och utställningsersättning.
Under två dagar har professionella kulturskapare och representanter för organisationer engagerade i fristadsfrågan diskuterat hur fristadsbegreppet kan utvecklas till att även omfatta professionella konstnärer och andra kulturarbetare än författare.

Sidor