Världen är i gungning, och det enda positiva jag kan se är hur coronan har gjort vissa orättvisor synliga på ett sätt de inte var innan. Och att vi nu har chansen att rätta till det.
Hur djup är krisen efter coronavåren i konstvärlden? Går det att återhämta sig och hur välriktade är stödpaketen?
I en tid då världen förändras och coronan satt stopp för oss att träffas och ta del av utställningar, konserter eller föreställningar ser vi alla hur viktig kulturen är för att vi ska känna oss som hela, tänkande, kännande människor.
Nu fördelas stöden via Konstnärsnämnden och Kulturrådet, och vi följer noga hur det slår mot våra grupper. Det är helt uppenbart att det krävs ytterligare åtgärder.
Tisdag 19 maj hade Konstnärernas Riksorganisations ordförande i Stockholm Jon Brunberg och Konstnärernas Riksorganisations kulturpolitiska strateg ett digitalt möte med Stockholm stads kulturborgarråd Jonas Naddebo.
De krisstöd som riktas direkt till kulturområdet, de som nu fördelas via Konstnärsnämnden och Kulturrådet, har tyvärr höga trösklar för många. Men vi uppmanar er alla att söka!
Här listar vi några inspirerande initiativ och eventuella särskilda stöd som tar form runt i landet. Vi uppdaterar listan när ny information kommer.
Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier och Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur stödpaketet till kulturen.
World Art Day firades för första gången i år som en officiell Unesco-dag och tillsammans med Svenska Unescorådet, Svenska Kulturrådet och Freemuse arrangerade Konstnärernas Riksorganisations ett två-timmarsseminarium med fokus på konstnärligt frihet.
Arbetslöshetsersättning är pengar som du kan få när du är arbetslös. En företagare som avslutar eller vilandeförklarar sin näringsverksamhet anses vara arbetslös. En arbetslös företagare har rätt till en grundersättning även om hen inte är medlem i någon a-kassa.

Sidor