Riksmöte 6 maj 2017

09/01/2017
Eva Månsson
Alla medlemmar är välkomna till KROs riksmöte 2017 som hålls lördagen den 6 maj i Stockholm! Tid och exakt plats meddelas senare. I samband med årsmötet kommer det att ordnas ett seminarium fredagen den 5 maj.

Nu är programmet klart!

Ladda ner det här.

 

Dokument

Samtliga riksmötehandlingar  kopplade till beslutspunkter på agendan finns att ladda ner längst ned på sidan.

Dagordning KROs Riksmöte 6 maj 2017

1. Anteckning av ombud och övriga närvarande

2. Val av mötesfunktionärer och justeringsmän

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

4. Fastställande av föredragningslista

5. Riksstyrelsens årsberättelse
5.1 Förvaltningsberättelse 2015. Se bilaga 5.1
5.2 Förvaltningsberättelse 2016. Se bilaga 5.2
5.3 Verksamhetsberättelse 2015- 2016. Se bilaga 5.3

6.Revisorernas berättelse
6.1 Revisionsberättelse 2015. Se bilaga 5.1
6.2 Revisionsberättelse 2016. Se bilaga 5.2  (Bilagan kommer kompletteras med detta dokument)

7. Fråga om ansvarsfrihet för riksstyrelsen

Riksstyrelsen informerar om visionsdokumentet ”Bättre villkor för konstnärerna”. Se bilaga KRO Vision 2017_final

8. Riksstyrelsens förslag
8.1 Riksstyrelsens förslag om stadgeändringar. 
Under denna punkt behandlas även motion 1-7 som handlar om stadgeförslaget och riksstyrelsens förslag om organisationsutveckling
Konsekvensbeskrivning Se bilaga 8.1.1
Stadgeförslag med ändringsmarkeringar. Se bilaga 8.1.2
Stadgeförslag slutgiltigt utan ändringsmarkeringar. Se bilaga 8.1.3
Motion nr 1-7. Se bilaga 9
Under remissperioden inkomna yttranden. Se bilaga 8.1.4

8.2  Riksstyrelsens förslag angående Bildupphovsrätt
Fullmakt att företräda KRO. Se bilaga 8.2.1
Allmänna principer om förvaltning av kollektiva medel Se bilaga 8.2.2

8.3 Upplösning av föreningen KRO/KIF region Öst, 802450-3024. 
Se bilaga 8.3

9. Motioner
Under denna punkt behandlas motion 8-18Se bilaga 9.

10. Fastställande av medlemsavgift.
Se bilaga 10-12.

11. Fastställande av avgift till KRO:s servicebolag.
Se bilaga 10-12.

12. Fastställande av arvode till förtroendevalda.
Se bilaga 10-12.

13. Val av organisationens ordförande och övriga ledamöter och eventuella ersättare.
Se bilaga 13. Valberedningens förslag.
13.1 Val av ordföranden
13.2 Val av övriga ledamöter
13.3 Val av ersättare

14. Övriga stadgeenliga val och val av KRO-representanter i offentliga organ.
Se bilaga 13. valberedningens förslag
14.1 Invalsnämnden
14.2 Förtroendenämnden
14.3 Revisorer och revisorssuppleanter
14.4 Stiftelsen Konstnärernas kårhus
14.5 Valberedning

15. Övriga frågor

______________________

ÖVRIGA DOKUMENT
(ej kopplade till beslutandepunkt på dagordningen):

brev_fran_riksstyrelsen_20170301.pdf

faq_organisationsutveckling_20170228.pdf

kro_vision_2017_final.pdf

______________________

RIKSMÖTESHANDLINGAR  NY

Ladda ner dokument: