SR Kulturnytt: "Partiernas kulturpolitik kartlagd" - av Kulturvalet.se

Datum: 
torsdag, februari 8, 2018
PUBLIKATION: 
SR Kulturnytt
Här publicerar vi det mediala genomslaget för kulturvalet.se som är ett samarbete mellan åtta bild- och formkonstorganisationer inför valet 2018.

Besök gärna www.kulturvalet.se, eller läs mer här: www.kro.se/kulturvalet-2018.

SR Kulturnytt rapporterar (8/2) om partienkäten som ligger till grund för den kulturpolitiska valkompassen på kulturvalet.se:

"De åtta riksdagspartierna och Feministiskt initiativ har alla svarat på enkätens 13 frågor, som handlar om allt från konstnärers villkor och offentlig konst till #metoo och upphovsrätt. Samtliga partier tycker att kulturen ska vara en del av välfärden, att kulturinstitutioner ska arbeta mot trakasserier och att principen om att politiken inte ska lägga sig i det konstnärliga arbetet är viktig att bevara. Alla partier förutom SD och L svarar också ja på frågan om socialförsäkringssystemet ska ge trygghet åt konstnärer med låga inkomster. /.../ 
Men det finns skillnader. Exempelvis tar FI och de rödgröna partierna tydligt ställning för att minst ett estetiskt ämne ska vara obligatoriskt i gymnasiet, medan övriga partier svarar nej eller kanske. Också frågan om minst en procent av statens budget ska gå till kultur splittrar partierna. FI och V svarar ja, MP, C, M och SD kanske och S, L och KD nej.
Enligt Katarina Jönsson Norling (riksordförande för Konstnärerna Riksorganisation) finns det överlag en diskrepans mellan hur partierna pratar om kultur och hur de satsar på kultur.
– Det är ju jättebra att alla partier tycker att kulturen är en självklar del av välfärden, men när det väl kommer till åtgärder, då ser vi inte att de matchar ambitionerna. Och det är bekymmersamt. Pengarna behövs också, det räcker inte med fina ord, säger hon."
Lyssna eller läs här. 

SVT Kulturnyheter rapporterar här (8/2).

Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärerna Riksorganisation, intervjus kort av SR Kultur om konstens tillgänglighet och offentlig konst i kulturtimmen (8/2).