KONSTNÄREN #4 2017

I projektet New World Summit skapar konstnären Jonas Staal mötesplatser åt terroriststämplade, statslösa och svartlistade.
Text: 

I Rojava i norra Syrien står en ny parlamentsbyggnad och väntar på att invigas, men så länge luftrummet över gränsen mellan Irak och Syrien är stängd är det inte möjligt.

Bakom den halvsfäriska konstruktionen ligger den nederländske konstnären Jonas Staal som skapat parlamentet som en manifestation för det demokratiska självstyre som de många olika folkgrupperna i den kurdiska regionen gemensamt strävar efter.

jonas_staal_1.jpg

Media Folder: 
Konst i vårdmiljöer har återigen fått ett uppsving. Konsten på Nya Karolinska får stor uppmärksamhet i medierna och på Sahlgrenska har man öppnat en konstateljé. Men hur förklarar man det läkande med konst?
Text: 

 


KRISTINA MATOUSCH, Wash up! Stream, 2017, Nya Karolinska Solna. Budget: 590 000 kr.

Sjukhuskonst. Smaka på det ordet. Vandrar tankarna kanske till klatschiga väggreliefer i entréer? Muralmålningar vid sänghissar? Missriktad gladkonst? Konsten i många sjukhuskomplex har förut fått en outtalad roll. Att muntra upp. Göra det lite lättare att vistas i överdimensionerade och anonyma vårdmiljöer.

4_wigren-002.jpg

Media Folder: 
”Han svarade med att jag inte skulle vara arg, för om jag slår honom så slår han tillbaka, vi kan väl dansa istället? Sedan tog han båda mina händer och sade att han sitter i många styrelser.”
Text: 

Så slutar ett av vittnesmålen i #konstnärligfrihet, konstvärldens upprop mot sexism och sexuella trakasserier i branschen. Kvinnan, som sagt ifrån när hon blev ofrivilligt kysst på munnen, var en ung student på en konsthögskola. Mannen en välkänd konstnär.

"Civilsamhället bestämmer. Så är det", säger Statens Konstråds projektchef för Konst händer.
Text: 

Medborgardialog är ett nyckelord i regeringssatsningen som Konst händer är en del av. På vilket sätt?
– Konst händer handlar om att genomföra exempel på vad offentlig konst kan vara i miljonprogrammet idag och att vi, när vi gör det, ska försöka utveckla metoder för en genuin medborgardialog, eller invånarinflytande som vi hellre kallar det, i de processer som kringgärdar den offentliga konsten.

lena_from.jpg

Media Folder: 
Under tre år satsar Statens konstråd på offentlig konst i miljonprogramsområden. Projekten utgår från invånarnas önskningar. Men vad innebär egentligen medborgardialog i en konstnärlig process? KONSTNÄREN har följt Johanna Billings samarbete med en grupp unga dansare på Råslätt i Jönköping.
Text: 

– Det finns en komplexitet i Konst händer – och det är en annan komplexitet än den man först ser, säger Johanna Billing på telefon.

Sofia Curman: I en bransch som präglas av usla villkor kan det kosta för mycket att prata om sexuella trakasserier

Ingress: 
Samma morgon som jag skriver det här får jag veta att konstnärer mobiliserar sig inför ett upprop mot sexism och sexuella trakasserier likt de som redan undertecknats av kvinnor, transpersoner och ickebinära i många andra branscher som en följd av #metoo.

Sidor

Prenumerera på RSS - KONSTNÄREN #4 2017