Roland Utbult (KD): "Vi ska arbeta offensivt för att förbättra arbetssituationen för den enskilde konstnären!"

02/09/2016
Roland Utbult (KD), kulturpolitisk talesperson
Kulturministern har aviserat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten till hösten 2016. Nu bjuder vi in riksdagspartier att delta i debatten om visionerna och förslagen i handlingsplanen. Roland Utbult flyttar här fram Kristdemokraternas ambitioner för konstens villkor.
BAKGRUND Kulturministern har aviserat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten inför budgetpropostionen i sept. 2016. Därför har det i tidningen KONSTNÄREN förts en debatt om innehållet i denna. Senast ut att debattera var konstnären Britt Ignell Karlbrand, läs tidigare debattartiklar här. Nu erbjuder vi riksdagspartierna att delta i debatten om konstpolitiska visioner och förslag. Här finns två av KRO/KIF-ordförandenas artiklar om handlingsplanen: artikel på DN-debatt om handlingsplanen och artikel i UNT om slutsatser som går att dra av vårens partienkät.

 

Först några ord om hur vi kristdemokrater ser på kulturens betydelse. Människan är i behov av mer än materiella tillgångar för att uppleva välbefinnande och leva ett gott liv. För att växa och bli hel krävs en immateriell, andlig och kulturell dimension liksom relationer och gemenskap med andra. Det handlar om att skapa ett inre utrymme för annat än ting och yta hos oss människor. Det här är lika självklart för oss kristdemokrater som att garantera hennes materiella behov. Genom kulturen kan människor finna mening i tillvaron och utvecklas både som individer och i sina relationer med andra. Att värna kulturens förutsättningar är därför en grundläggande uppgift för politiken.

I den politiska debatten hamnar kulturen alltför sällan i fokus. Trots flera sidor varje dag i dagstidningar och kvällspress, kulturprogram på TV och mängder av kulturella inslag i samhället så lyfts inte kulturen politiskt på det sätt jag skulle vilja. En orsak är hur många politiker ser på kulturens roll: att den i hög grad lever sitt eget liv ute i samhället med kreativa personer och organisationer och är därmed ett självspelande piano.

Visningsersättningen bör höjasArbetet före, under och efter utställningar ska ersättas. 

Ett intressant mått på värdet av kulturen är en studie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som mäter kulturupplevelser i pengar. En krona till Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn ger 20 kronor tillbaka till Tjörn och regionen. Det är dags för oss kulturpolitiker att på ett ännu kraftfullare sätt lyfta kulturens roll och betydelse för vårt samhälles välbefinnande.

Det helt avgörande för bild- och formkonsten är den ekonomiska och sociala tryggheten. Att förbättra villkoren för konstnären som egenföretagare, ofta kombinerad med anställning, är viktigt. Socialförsäkringsutredningen har föreslagit lösningar som ger ökat skydd vid sjukdom och arbetslöshet.

Vi kristdemokrater ser också att visningsersättningen bör höjas. Arbetet före, under och efter utställningar ska ersättas. MU-avtalet bör ses över och utvecklas. Ersättningen till konstnärer har visat sig ligga på en bedrövligt låg nivå jämfört med vad MU-avtalets intentioner säger. Det är inte acceptabelt!

När det gäller 1%-regeln (1% av byggkostnaden ska avsättas till konstnärlig gestaltning) så finns det en hel del i övrigt att önska när det gäller kommunernas engagemang. Att en tredjedel av kommunerna följer 1%-regeln, en tredjedel har den som mål och en tredjedel inte följer den (framförallt småkommuner) är inte godtagbart. Vi kommer att följa upp utvecklingen på tre nivåer (kommun, landsting, staten) och även uppmuntra privata byggare att anamma 1%-regeln.  

Från Kristdemokraternas sida ser vi den viktiga roll i samhället som bild- och formkonsten har och vi kommer att arbeta offensivt för att förbättra arbetssituationen för den enskilde konstnären.

Roland Utbult (KD), kulturpolitisk talesperson