Per Lodenius (C): Inför avdragsrätt för förstagångsköp av samtida konst

19/08/2016
Per Lodenius (C)
Kulturministern har aviserat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten till hösten 2016. Nu bjuder vi in riksdagspartier att delta i debatten om konstpolitiska visioner och förslag. Här skriver Per Lodenius om Centerpartiets politik.
BAKGRUND Kulturministern har aviserat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten till hösten 2016. Därför har det i tidningen KONSTNÄREN förts en debatt om innehållet i denna. Senast ut att debattera var konstnären Britt Ignell Karlbrand, läs tidigare debattartiklar här. Nu erbjuder vi riksdagspartierna att delta i debatten om konstpolitiska visioner och förslag. Här finns två av KRO/KIF-ordförandenas artiklar om handlingsplanen: artikel på DN-debatt om handlingsplanen och artikel i UNT om slutsatser som går att dra av vårens partienkät.

 

”Det finns bara en enda anledning att dansa och den är att det är roligt.” Så inledde jag varje danspass när jag för 20 år sedan arbetade som danspedagog. För så är det med kulturen, den har ett alldeles självklart värde i sig självt. Sedan såg jag såklart att dansen också bidrog till andra värden, som när ett barn som tidigare varit utanför genom dansen kom med i gemenskapen, eller när det främlingskap som vissa elever upplevde i en skola gentemot eleverna i en särskoleklass upphörde när man dansat med varandra. 
 
I Centerpartiet ser vi kulturens egenvärde men ser också värdet i många av dess ”bieffekter”. Vi hade gärna varit med i samtal kring en kommande nationell plan för bild- och formkonsten som regeringen har aviserat. Det är en viktig fråga som förtjänar en bred diskussion. 
 
Bild- och formkonsten har liksom bland annat dansen ett sätt att uttrycka känslor och stämningar som inte alltid är lätta att formulera med ord. Något vi också kan mötas i som människor oavsett bakgrund. Det är något som måste kunna komma alla till del oavsett var man bor i landet. 
 
För att bild- och formkonsten ska få bättre förutsättningar att bidra till att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhället utveckling”, som det är formulerat i det nationella kulturpolitiska målet, ser vi ett antal åtgärder.
 
Det förutsätter åtgärder som på olika sätt bidrar till att stärka den enskilda konstnärens möjlighet att verka och försörja sig. Bara så kan röster som kanske inte passar in i det som just för tillfället uppskattas på institutioner få chans att utvecklas. Det är också ett sätt att värna den konstnärliga friheten. 
 
En verksamhet som vi var initiativtagare till och som vi värdesätter stort är Skapande skola, som ger professionella kulturskapare arbetstillfällen på skolor när de arbetar med barn och konst. Det stimulerar de ungas kreativitet och skapar möten med professionella kulturskapare. Vi vill också återinföra de estetiska ämnena på gymnasiet
 
Vi vill därtill införa avdragsrätt för förstahandsinköp av konst för företag. På så sätt kan marknaden för konst bli större. Vi är också för en ökad transparens inom konsthandeln för att konstnärer ska få sin lagstadgade följerätt vid vidareförsäljning.
 
Många kulturarbetare blir egenföretagare även om det är konst och inte företagande som man är intresserad av. Vi föreslår en ny företagsform för småskaliga företag med högst 250 000 kronor i omsättning och med en schablonskatt på 25 % på omsättningen. Det skulle underlätta för bland annat konstnärer som kan ägna mer tid åt konstnärskap och mindre tid till administration och passar även de som har andra jobb och anställningar vid sidan om eller kopplat till sitt konstnärskap. Vi vill också förbättra möjligheterna för företagare och frilansare att kunna ta del av socialförsäkringarna.
MU-avtalet ska följas och vi är beredda att villkora statliga medel till utställnings-arrangörer.
För oss är det en självklarhet att MU-avtalet ska följas och är beredda att villkora statliga medel till utställningsarrangörer kring detta. Vi anser att även arbetstid ska ersättas. Vi vill också att de statliga stipendierna ska vara pensionsgrundande
 
Med anledning av den snabba teknikutvecklingen ser vi också behov av en reform inom upphovsrätten. Behovet av detta märks bland annat inom bild- och formområdet.
 
Vi kommer noga att följa utvecklingen för bild- och formkonsten och önskar fortsatt samtal med såväl konstnärsorganisationer som enskilda konstnärer om hur vi kan skapa förutsättningar för ett ännu mer vitalt kulturliv i hela landet. 
 
Per Lodenius
Riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson (C)