Bild- och formindikator 2013: Tre procent till konsten

27/06/2013
I genomsnitt läggs 3,14 procent av regionernas kulturbudget på bild och form, museiverksamheten undantagen. Alla regioner utom Blekinge skriver att de ska tillämpa avtalet för medverkans- och utställningsersättning, som ska ge konstnärerna lön för sitt arbete med utställningar. Det visar KRO/KIF:s Bild- och formindikator 2013, en granskning av regionernas kulturplaner för 2013

Siffrorna visar att just bild- och formområdet är sorgligt nedprioriterat. De borde vara en väckarklocka för alla politiker som vill att Sverige ska vara en ledande konstnation, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation (KRO). 

Gotland är den region som 2011 valde att satsa mest på bild- och formkonsten, museer undantagna, med dubbelt så mycket som genomsnittet: 7,5 procent av kulturbudgeten. Fyra andra regioner – Västra Götaland, Kalmar, Kronoberg och Jämtland – investerade något mer än fem procent. 

Kultursamverkansmodellen, regeringens kulturpolitiska flaggskepp, har införts i hela landet utom i Stockholm. Därför har Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare granskat förutsättningarna för bild- och formkonsten i de 20 regionala kulturplanerna för år 2013. Alla regioner utom Blekinge skriver att de tillämpar eller ska tillämpa avtalet för medverkans- och utställningsersättning, det så kallade MU-avtalet, vilken ger konstnärerna lön för sitt arbete med utställningar. 14 regioner skriver att de använder eller ska använda sig av enprocentsregeln, som innebär att minst en procent av budgeten vid ny- och ombyggnader av fastigheter och offentlig infrastruktur läggs på konstnärlig gestaltning. 

Om rapporten och statistiken 
Här finns KRO/KIF:s nya granskning Bild- och formindikatorn 2013: Vilka regioner är ledande inom bild och form? Uppgifterna kommer från regionernas kulturplaner för 2013 och de uppgifter som regionerna rapporterat in till Myndigheten för Kulturanalys iSamhällets utgifter för kultur 2010-2011: Kulturfakta 2012:1. Kulturanalys rapporter omfattar inte hur mycket av museernas utgifter som rör samtida konst och därför har det inte kunnat tas med i beräkningarna. 

Fakta om bild- och formkonstnärers villkor 
​Konstnärer och konsthantverkare är två av de yrkesgrupper som har lägst och mest osäkra inkomster i landet. 64 procent av landets bild- och formkonstnärer har en taxerad årsinkomst på under 13 300 kr/månad, visar KRO/KIF:s och BUS stora konstnärsenkät från 2011. I enkäten svarade fyra av tio konstnärer att de har tackat nej till utställningar eftersom de inte har haft råd att medverka. 

– Utvecklingen går åt rätt håll. Allt fler regioner skriver att de ska tillämpa MU-avtalet och procentregeln, och även etablera resurscentrum för bild- och formkonst. Utmaningen ligger nu i att det offentliga prioriterar resurser så att ambitionerna kan förverkligas, säger Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF).

Ännu är det bara 39 procent av Sveriges utställningsarrangörer som tillämpar MU-avtalet, enligt Kulturrådets nya kartläggning. 

För mer information, kontakta: 
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, katarina@kro.se , 076-827 76 00 

Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se , 076-102 19 22 

Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-771 18 50