Gertrud Sandqvist: Ett nytt etableringsstöd för nyutexaminerade konstnärer

15/04/2016
Gertrud Sandqvist, rektor vid Konsthögskolan i Malmö
Ett nytt etableringsstöd för nyutexaminerade konstnärer är avgörande för den tidiga konstnärliga karriären.

Först av allt: Sverige kan ur ett internationellt perspektiv redan nu erbjuda goda arbetsvillkor för konstnärer. Det är viktigt att det fortsätter att vara så. Flera av de mera handfasta stöden till utövande konstnärer sker på kommunal nivå. Då tänker jag framförallt på ateljéstöd och kollektivverkstäder, båda mycket viktiga för utövande konstnärer.

Det är helt enkelt ett slöseri med resurser om konstnärer som har avslutat en dyrbar femårig utbildning inte skall få rimliga möjligheter att kunna etablera sig.

Det statliga stödet kanaliseras ju främst genom Konstnärsnämnden och de stipendier och residensvistelser den delar ut. Det är också en väl fungerande och viktig verksamhet som gärna kan förstärkas ytterligare, liksom att visningsersättningen bör höjas.

Jag skulle gärna vilja se ett nytt etableringsstöd för nyutexaminerade konstnärer i form av en engångssumma på 500.000 kr, som skulle kunna tas ut antingen direkt, eller under de första tre åren. Jag tror detta skulle vara mycket viktigt, ja avgörande för den tidiga konstnärliga karriären. Innan den nuvarande populistiska regeringen tillträdde i Holland delades ett liknande stöd ut till nyutexaminerade konstnärer med mycket goda resultat. Det är helt enkelt ett slöseri med resurser om konstnärer som har avslutat en dyrbar femårig utbildning inte skall få rimliga möjligheter att kunna etablera sig.

Jag vill också i detta sammanhang påpeka att Sverige inte utbildar för många konstnärer. Cirka 80 bildkonstnärer examineras från landets fem konsthögskolor, i ett land med nära 10 miljoner invånare. Tvärtom är de svenska konst- högskolorna mycket små utbildningar i en internationell jämförelse. Desto större anledning finns det att erbjuda ett bra stöd.

En konstnär arbetar inte isolerad i förhållande till det övriga samhället, och framför allt inte i förhållande till den nationella och internationella konstscenen. Det som är bra för konstnärer är ett rikt och livaktigt konstliv, med konsthallar och konsthallschefer som har bra budgetar och konstnärlig integritet, liksom givetvis väl fungerande museer. Här tror jag att ett nytt, särskilt statligt stöd skulle vara mycket värdefullt. De allra flesta konsthallar och museer utanför Stockholm drivs ju idag på kommunala budgetar. Ett väl riktat statligt kvalitetsstöd som verkligen ger ett substantiellt bidrag till budgeten skulle kunna stärka alla dem som slåss för att kunna genomföra ett intressant utställningsprogram. Detta är viktigt också för den enskilde konstnären.

En annan viktig fråga som Kulturdepartementet bör driva gäller momsregler för försäljning av konst. Också detta drabbar direkt och indirekt konstnären. Konstnärer är inte entreprenörer. Konstnärer är just konstnärer, som har mer gemensamt med forskare än med managers. Jag tror dock att konstnärslöner är fel väg att gå. Man får lön för utfört arbete för en arbetsgivare. Hur går det då med den frie konstnären?

Gertrud Sandqvist är rektor och professor vid Konsthögskolan i Malmö och först ut i Konstnärens debattserie om framtidens konstpolitik.

 
nummer av konstnären: 
KONSTNÄREN #1 2016