Replik av Magdalena Malm: Konstrådet uppfyller kraven i LOU

29/02/2016
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd
Upphandlingar av offentlig konst är ett mycket komplext område. På Samtidskonstdagarna i Malmö hösten 2015 diskuterade därför en mängd företrädare från svenska offentliga organisationer upphandling av konst utifrån sina olika verksamheter och erfarenheter.

Den samlade bilden var att det inte enbart finns ett rätt sätt att upphandla offentlig konst, utan att vilken form av upphandling som tillämpas av naturliga skäl varierar mycket mellan olika offentliga organisationer och uppdragens ekonomi och särart.

Statens konstråd har sedan 1990-talet, då lagen om offentlig upphandling infördes tillämpat flera former av upphandling. Vid val av upphandlingsform utgår vi från uppdragets karaktär och kontraktsvärde. Ett stort antal av våra uppdrag till konstnärer har genom åren överprövats, både till förvaltningsrätt och kammarrätt. Hittills har samtliga överprövningar lett till friande dom. Detta är ett tydligt tecken på att de krav som ställs på oss som beställare i lagen om offentlig upphandling är uppfyllda.

Hittills har samtliga överprövningar lett till friande dom. 

Tidigare debattinlägg (av Lone Larsen här) har lyft frågan om konstnärers administrativa svårigheter att delta i komplicerade och tidskrävande upphandlingar av konstnärliga uppdrag. Norska KORO:s arbete har nämnts som ett föredöme. Förutsättningarna i Norge och Sverige är dock helt olika eftersom Norge inte har samma krav på upphandling och KORO:s uppdrag är betydligt bredare än någon svensk aktörs.

Vi tror dock att alla är eniga om att det är viktigt att hitta en långsiktig lösning som förbättrar konstnärers förutsättningar att delta i upphandlingar av offentlig konst. Och möjligen är KRO/KIF den part som med utgångspunkt i konstnärernas intressen bäst kan driva frågan i dialog med offentliga beställare?

Magdalena Malm, direktör Statens konstråd

Här listas alla artiklarna på kro.se om LOU och konsten.