Ragna Berlins andra replik: Använd Konstpool!

29/02/2016
Ragna Berlin
Lone Larsen beskriver i sitt inlägg (12/2-2016) den djungel och de frustrationer som många av oss känner när vi ska ansöka till uppdrag. Hon tar framförallt upp två aspekter: att vi behöver ett gemensamt system för ansökningar och att kraven ska vara anpassade till konstnärers verksamhet.

Här finns konstnären Lone Larsens replik på Mårten Castenfors, chef för Stockholms konst, artikel i KONSTNÄREN #4-2015.

Ett gemensamt system
Lone föreslår att en myndighet skulle driva ett gemensamt system vilket också var min första tanke. Ett nationellt system behöver drivas av en nationell myndighet tex Statens Konstråd eller Konstnärsnämnden. I samtal med Statens Konstråd fick jag rådet att utveckla ett system i privat regi, därför om det drivs av en statlig myndighet, har de speciella arkiveringskrav som gör det mindre användarvänligt än om det drivs privat. I privat regi kan det göras enkelt, flexibelt och ändå uppfylla arkiveringskraven.

Vi samtalar nu med flera olika myndigheter om att komma igång. 

Idag tre år senare är Konstpools webbsystem klart att användas. Det är byggt, med stöd från bl.a. Vinnova och Almi, som ett gemensamt nationellt system som både stora och små uppdragsgivare kan använda, för att informera om utlysningar och ta emot ansökningar. Konstnärer söker direkt i systemet och var och en får sitt eget, privata lagringsutrymme (650Mb) för bilder, ljud och video (samma arbetsprov kan användas till många ansökningar). Till en ansökan väljer man relevanta arbetsprover vilket ger mottagaren ett fokuserat material. Vi samtalar nu med flera olika myndigheter om att komma igång. Konstkonsulter och konstnärer som har testat har intygat att det är enkelt att använda.

Krav och förutsättningar
Lone tar upp att krav ofta är orimliga för konstnärer. Många konstenheter på myndigheter är oerfarna av att beställa konst och har sällan kunskap om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). De uppmanas att anlita upphandlingsavdelningen, vilka har liten eller ingen erfarenhet av konstnärlig verksamhet. De i sin tur använder upphandlingsverktyg, tex Tendsign som inte är anpassade för konsten. Tillsammans leder detta till det administrativa bergsmassiv som Lone refererar till. Konstnärscentrum Syd har i relation till lagen, tagit fram en manual som beskriver en process anpassad till konsten. (Manualen kan fås via Konstpool).

Det tar tid att lära sig att göra en bra utlysning. Konstpools enkla ansökningssystem är ett steg för att eliminera det byråkratiska ”krångel” som Lone beskriver i sitt inlägg.

Ragna Berlin/Konstpool  

Här listas alla artiklarna på kro.se om LOU och konsten.