Replik av Lone Larsen: Upphandlingarna, ett administrativt bergsmassiv

12/02/2016
Lone Larsen, konstnär
Mårten Castenfors, chef för Stockholm Konst, problematiserade Lagen om offentlig upphandling (LOU) i Konstnären #4-2015. Både Tony Roos, en svensk mästare i överklaganden, och Ragna Berlin, ägare till utlysningsverktyget Konstpool, har gått i polemik. Nu skriver konstnären Lone Larsen om hur LOU och upphandlingskraven slukar tid från den konstnärliga verksamheten.

Det är bra, Castenfors, att du försvarar undantaget. Det är för j-vligt med de här prekvalificeringarna som Visma och Opic administrerar. Eller TendSign som Region Halland nu använder i sin senaste upphandling, RU150153. I deras kriterier för att söka är man en "Leverantör som ska lämna ett anbud". Ibland har man tre månader på sig att göra färdig en "konstnärlig gestaltning". Vem kan göra ett konstverk som ska stå i en offentlig miljö på tre månader? Dessutom om månaderna är maj, juni och juli med invigning i början av augusti. Mitt under semestertiden!

Hantverk tar tid. Konst tar tid. Man begär att leverantören har en Elektronisk signering, kontot måste skapas hos Chambers Sign. Det går alltså inte ens med vanligt bank-ID. Anledningen är att det ska kontrolleras om man har likviditet i firman... och en firmateckning. Har man inte det så ska fullmakt lämnas till ChamberSign Sverige AB. Man ska även lämna en kopia på ansvarsförsäkring. Jag undrar hur många konstnärer som har råd att betala för en ansvarsförsäkring löpande, innan man har fått ett uppdrag?
 

Ambitionen bör väl ändå vara att konstnärerna ska ägna sig åt konstnärliga processer i så hög utsträckning som möjligt...

Det här var en liten liten del av en lång byråkratisk kravlista som i slutändan växer till ett administrativt bergsmassiv - för en upphandling av en konstnärlig utsmyckning till en vägg för 600 000 kr. Man ska vara mycket mycket intresserad i att göra det här konstverket för att ge sig in i och uppfylla alla de där kraven. Och då ska man vara medveten om att svarar man inte korrekt på alla ställda frågor så blir man automatiskt bortgallrad och ens ansträngningar är till ingen nytta. Jag orkar i alla fall inte det, jag vill göra mitt arbete som konstnär, inte sitta i timmar och fixa med konstiga LOU-upphandlingar. Jag arbetar nämligen inte i VVS-branschen och saknar, antagligen som de flesta konstnärer, en upphandlingsenhet.

Nej, konstupphandlingarna ska inte gå genom Visma, Opic eller dylikt. De saknar nödvändig kompetens vad gäller konstnärliga gestaltningar. Ska det göras upphandlingar borde fler inspireras av Norges KORO som har lanserat en upphandlingsportal med öppna ansökningar och bra kunniga projektledare.

I Sverige borde Statens Konstråd kunna göra något liknande, kanske även med inspiration av ”KONSTNÄRSBASEN”, som drivs av Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting. Där kan man lägga upp bilder, texter, film och all personlig information man behöver för att göra en ansökan. Den skulle sedan kunna utgöra basen för alla andra ansökningar och vara öppen för kommuner och landsting att använda sig av. Det här skulle kunna spara oändligt med tid för konstnärerna och vara bättre än portfoliovisning och det eviga inskickande av bilder och referensmaterial. Ambitionen bör väl ändå vara att konstnärerna ska ägna sig åt konstnärliga processer i så hög utsträckning som möjligt, och åt administrativa rutiner så litet som möjligt?

Lone Larsen
Konstnär, boende i Höganäs

Här listas alla artiklarna på kro.se om LOU och konsten.