KONSTNÄREN #4 2015

I 2015 års sista nummer av Konstnären riktas ljuset mot den offentliga konsten och konstnärens möjligheter och gränser i offentligheten. I #4-2015 av tidningen Konstnären rapporteras även om regeringens nya satsning på konst i miljonprogramsområden och om polisens nya arbetsgrupp som specifikt ska fokusera på konstbrottslighet.

LEDARE
Offentlig konst för vem?

NYHETER
Satsning på konstbrott, enprocentsregeln och konst till miljonprogrammen

JÖRGEN SVENSSON
Kulturpolitik, religion och fega gallerister

ÄNDRA (MAKT)PERSPEKTIV
Macarena Dusant om den nya offentliga konsten

NÄR KONSTEN MÖTER FRAMTIDEN
Spanarpanel om konstnärens kommande roll

DEBATT
Mårten Castenfors: LOU hotar den offentliga konsten