KONSTNÄREN #3 2015

LEDARE
Tack för allt! Och en sista önskan …

NYHETER
MU-barometern, museiängslighet och offentlighet utan konst

JONAS DAHLBERG
Utøya, klickokrati och högerextremism.

DET GODA MONUMENTET
Roberts Stasinski om »budbärare från det förflutna«.

GRAVEN SOM MINNESKONST
Hans Ruin om graven som konstföremål.

DEBATT
Mats Lindberg: Cecilia Wickström vill förstöra för konstnärer.

 

Artiklar ur detta nummer av konstnären

Här kan du läsa några artiklar ur detta nummer av konstnären