Inför budgetpropositionen: Alice Bah Kuhnke, ett porträtt

22/10/2014
Imorgon lägger den nya regeringen fram sin första budgetproposition. Då får vi kanske besked om kulturministerAlice Bah Kuhnke har hunnit läsa de 20,1 kilo vykort som ligger på hennes skrivbord. Över 2 500 medborgare från hela landet har skickat vykort och selfies genom Kulturvalet.se till henne om behovet av en expansiv kulturpolitik. Initiativet kommer från tio bild- och formorganisationer, som håller med FN om att en fri konst är en central del av demokratin och för vår förståelse av att vara människa.

- Vi har gjort ett pixelporträtt av Alice Bah Kunhke som består av oss som uppmuntrar henne och regeringen att satsa minst en procent av statens budget på kultur. Vi hoppas få hänga på en spik i hennes arbetsrum och dagligen följa det viktiga och roliga jobb hon har, säger Anki Almqvist, fotograf och ordförande Svenska Fotografers förbund som står bakom www.kulturvalet.se.

Förutom att satsa en procent av statsbudgeten på kulturen anser de tio organisationerna att det behövs en nationell strategi för bild- och formkonsten, en stärkt upphovsrätt och att även kulturskapare ska kunna nyttja trygghetssystemen. Alla partier utom C och KD svarar ja på frågan om det ska utarbetas en nationell strategi och ett handlingsprogram för bild- och formkonsten i dialog med konstnärsorganisationerna. Det visar den partienkät som organisationerna gjorde före valet. Alla riksdagspartierna svarar också ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer och kulturskapare som ofta har små och oregelbundna inkomst samt är både företagare och anställd.

- Vi hoppas att de här svaren inte ska stanna vid en läpparnas bekännelse. Det finns mycket att önska vad gäller villkoren och förutsättningarna för den samtida bild- och formkonsten, något som myndigheter, partier och kulturskapare är överens om. Hela samhället skulle vinna på att regeringen nu tar tag i de här frågorna, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation som står bakom www.kulturvalet.se.

Alla partier utom M och KD vill göra större satsningar på kultur. MP, V, C och F! vill satsa minst en procent av statsbudgeten på kultur. S, FP och SD svarar i partienkäten att de vill öka investeringarna på kulturområdet.

Medan statens utgifter för kultur ökade från 5,2 miljarder år 2000 till 6,5 miljarder 2011, minskade statens utgifter för området ”Bildkonst, arkitektur, form och design” under samma tid från 113 miljoner till 95 miljoner kronor. Även om konstnärer kan söka stipendier från Konstnärsnämnden är just bild- och formkonsten idag starkt underfinansierad. Det är sannolikt förklaringen till att sju av nio tillfrågade partier svarar att de vill prioritera finansieringen av bild- och formkonsten efter valet. 

– Sverige slösar bort konstnärlig kompetens idag, då många konstnärer och konsthantverkare arbetar med annat än den konstnärliga verksamheten. Vill Alice Bah Kuhnke stärka Sverige som konstnation bör hon omedelbart ta initiativ till det nationella handlingsprogram för bild- och formkonsten som även S vill se och finansiera MU-avtalet och IV-ersättningen fullt ut, säger Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare som står bakom www.kulturvalet.se.

De tio organisationerna bakom kulturvalet.se representerar 15 000 kulturskapare, över 800 konstföreningar och arbetarrörelsens konstengagemang. Från samma stund som Alice Bah Kunhke blev utsedd till kulturminister har organisationerna bett om ett möte för att överlämna pixelporträttet och diskutera kulturpolitik med henne.

Länk till partiernas enkätsvar och nämnda FN-rapporten
Här finns partiernas kompletta svar på sex frågor om kulturbudgeten.
Här finns FN-rapporten: The right to freedom of artistic expression and creativity (2013)

Fakta om kulturvalet.se
Tio bild- och formorganisationer har tillsammas gått ihop i ett gemensamt upprop för en mer ambitiös konst- och kulturpolitik påwww.kulturvalet.se. Den som blir kulturminister efter valet uppmuntras att verka för att:

• Investera minst 1 procent av statsbudgeten i kultur (idag läggs bara 0,8 procent). 
• Utarbeta ett nationellt handlingsprogram för bild- och formkonsten. 
• Stärka upphovsrätten för kulturskapare. 
• Låta trygghetssystemen även ge trygghet åt kulturskapare. 

På www.kulturvalet.se, finns även Sveriges enda kulturpolitiska valkompass under valet 2014. Genom att svara på tretton snabba ja- och nej-frågor kan man jämföra sina åsikter med riksdagspartiernas. Frågorna i kulturkompassen besvarades av riksdagspartierna och F! i maj 2014. Till vissa av ja- och nejsvaren har partierna lämnat reservationer. Därför fås de kompletta svaren när hela testet är besvarat. 

Bakom kulturvalet.se står Konstnärerna Riksorganisation (KRO), Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare, Konstfrämjandet, Bildkonst Upphovsrätt Sverige (BUS), Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Svenska Konstnärsförbundet, Konstnärscentrum, Sveriges Konstföreningar samt Skulptörförbundet.

För mer information, kontakta:
- Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas 
Riksorganisation, katarina@kro.se, 076-827 76 00
- Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se, 070-300 04 93
- Anki Almqvist, fotograf och ordförande Svenska Fotografers förbund
- Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-77 11 850

Pressbilder finns härhär och här.

Här är länken till pixelbilden av Alice Bah Kuhnke: http://109.74.1.20/sites/default/files/alicebahkuhnke_mosiak_pressbild.jpeg

Porträttet av Alice Bah Kunhke är taget av Pontus Björkman och pixlarna i bilden består av de som har skickat in en selfie till henne genom kulturvalet.se. Bilden får utnyttjas gratis med hänvisning till text ur detta pressmeddelande, kulturvalet.se eller de organisationer som står bakom sajten. Foto: Kulturvalet.se. De andra pressbilderna får utnyttjas gratis. Foto respektive organisation. 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma.

Hornsgatan 103, plan 9
SE-11728 Stockholm
46 (0)8 54 54 20 80
www.kro.se
www.facebook.com/KIF.KRO
www.twitter.com/konstnarerna