1. Investera i konsten och kulturen

Lägg minst en procent av statens budget på kultur och fördubbla statens stöd till bild- och formkonsten. Mer stöd till bild- och formkonsten skulle frigöra resurser för att stimulera konstmarknaden, garantera konstnärerna betalt vid utställningar (MU-avtalet), stimulera fler aktörer att anta procentregeln för konstnärlig gestaltning, bygga ut den individuella visningsersättningen, göra statliga stipendier SGI- och pensionsgrundande, tillföra projektmedel till bild- och form etc.

Idag investeras bara 0,8 procent av statens budget i kultur. Av dessa 0,8 procent går ett par procent till den samtida konsten. Med en expansiv kulturpolitik, skulle fler få tillgång till konst och kultur i många olika sammanhang: i offentliga rum, i skolan, i hemmet, på jobbet, på nätet, i medierna. Med en expansiv konstpolitik där efterfrågan på konst och konsthantverk stimuleras och konstnärerna får betalt för sitt arbete med utställningar och andra konstnärliga verksamheter, skulle fler av Sveriges välutbildade och kreativa konstnärer kunna försörja sig på det de är utbildade för. Det skulle stärka Sverige som konst- och kulturnation.

 Offentligt finansierad kultur har i vissa fall lett till att politiker vill styra konstens innehåll. I Sverige anser alla partier att kulturen har ett egenvärde, det visar vår partienkät (2014). Offentliga kulturanslag ska alltså inte behöva motiveras med andra politiska syften. Kulturen i sig är målet för kulturpolitiken.

2