MU-barometern 2015

Så här kan du söka i MU-barometern


1. Letar du efter en specifik arrangör ange namnet i sökrutan.

2. Använd rullgardinerna för att göra ett urval av utställningsarrangörer efter en specifik region/landsting, en kommun eller en kategori.

3. Vill du lista utställningsarrangörer efter en viss variabel klicka på respektive kolumn. Är du till exempel intresserad av att veta vilken arrangör som har betalat den högsta genomsnittliga lönen till konstnärer klickar du på kolumnen ”Genomsnittlig ersättningsnivå”.

4. Klickar du på namnkolumnen får du arrangörerna i bokstavsordning.

Rapport, metod, fakta om MU-avtalet, avtalsmallar


Här kan du läsa rapporten om MU-barometern med statistik över enkätsvaren och rekommendationer till aktörerna inom utställningsscenen.

Här kan du läsa mer om metod, rankingordning och process.

Här hittar du fakta om MU-avtalet.

Här finner du de nya MU-avtalsmallar för överenskommelser mellan utställningsarrangörer och konstnärer.

 

Denna sida ses bäst från dator

MU-barometern är en granskning av hur museer och konsthallar tillämpade MU-avtalet under 2014, det avtal som staten och konstnärsorganisationerna har ingått för att konstnärerna ska få skäliga ersättningar vid utställningar. MU-barometern består dels av en digital sökbar lista över utställningsarrangörers tillämpning av MU-avtalet, dels en analyserande rapport.

Årligen görs över sex miljoner besök på svenska konstutställningar. Den svenska utställningsscenen är viktig för ett vitalt kulturliv och för att nå riksdagens mål om att ”samhällets utveckling ska präglas av kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet”.En fri konst är en central del av demokratin och för vår förståelse av att vara människa, slår FN fast i en rapport. Men konstutställningarna är också viktig del i ekosystemet för besöksnäringen. Ändå investeras det alldeles för lite resurser i branschen, något som påverkar såväl utställningsarrangörer som konstnärer (bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare och tecknare). Myndigheten för Kulturanalys rapport ”Museer 2013” visar att bara 28 procent av konstnärerna som ställt ut vid svenska museer har fått ersättning enligt den blygsamma miniminivån i MU-avtalet.
Mot denna bakgrund har Sveriges utställningsarrangörer (museer, konsthallar, gallerier och konstföreningar) fått besvara en enkät (februari/mars 2015) om hur de ersatte konstnärerna under verksamhetsåret 2014.
Att konstnärer får betalt för sitt jobb och anständiga villkor är en förutsättning för en hög kvalitét på svenska konstutställningar och en stark och vital konstscen, något som även gagnar arrangörer och konstälskare som samhället i stort. Vi hoppas därför att ännu fler utställningsarrangörer väljer att svara på nästa års MU-barometer.
MU-barometern kommer att göras om ungefär vart tredje år. Dels för att visa politiker och tjänstemän hur villkoren ser ut för svenska konstnärer och att de måste tillföra resurser till utställningsarrangörerna och ställa krav på skäliga villkor för konstnärerna, dels som ett incitament för arrangörer att alltid budgetera för att konstnärer ska ha betalt enligt MU-avtalet vilket inbegriper deras arbetstid.
Utställningsarrangörerna är rangordnade efter hur de tillämpar MU-avtalet och hur mycket de betalar konstnärerna.

Arrangör Landsting/region Kommun Kategori Upprättas skriftliga avtal? Betalas utställningsersättning enligt MU? Ersätts omkostnader? Ersätts arbetstid enligt MU? Andel av totala kostnader som går till konstnärer Antal konstnärer Arrangörens genomsnittliga ersättning till konstnärer?
Dalarnas museum Dalarna Falu kommun Stiftelse Ja Delvis Ja Nej 0.25 % 5 17 802 kr
Borlänge konsthall Dalarna Borlänge kommun Kommunal regi Ja Nej Ja Nej 21.88 % 7 5 000 kr
Galleri Hörnan Dalarna Falu kommun Kommunal regi Delvis Delvis Delvis Nej 29.33 % 28 1 571 kr
Leksands kulturhus Dalarna Leksands kommun Kommunal regi Ja Nej Delvis Nej 0.00 % 21 0 kr
Dala-Järna konstgård Dalarna Vansbro kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Framtidsmuseet Dalarna Borlänge kommun Stiftelse Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Galleri se konst Dalarna Falu kommun Ekonomisk förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Gamla Meken Dalarna Smedjebackens kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Jussi Björlingmuseet Dalarna Borlänge kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Konstfrämjandet Dalarna Dalarna Falu kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Kulturhuset i Orsa Dalarna Orsa kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Malungs Konstgrafiska Verkstad Dalarna Malungs kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Rättviks konsthall Dalarna Rättviks kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Verket /Avesta Art Dalarna Avesta kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Avesta Järnbrukshytta/Verket Dalarna Avesta kommun Kommunal regi Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -
Carl Larsson gården Dalarna Falu kommun Ideell förening Ej svarat Ej svarat Ej svarat Ej svarat - - -